Gå til sidens indhold

Forskning og udvikling udgør 2,9 pct. af BNP

Forskning og udvikling 2019

Nye tal om forskning og udvikling (FoU) viser, at de samlede udgifter i 2019 var 68,0 mia. kr., hvilket svarer til 2,9 pct. af BNP. Niveauet i 2019 for BNP brugt på FoU i Danmark var næsten uændret i forhold til 2017 og 2018. I 2019 bidrog erhvervslivet med 42,5 mia. kr. og den offentlige sektor med 25,5 mia. kr. De samlede FoU udgifter er steget med 1,7 pct. i forhold til 2018 (målt i løbende priser). Realvæksten, som dækker stigningen målt i faste priser, var samlet på 0,9 mia. kr. svarende til 1,3 pct. Realvæksten af FoU udgifter kom hovedsageligt fra den offentlige sektor.

Udgifter til forskning og udvikling i pct. af bruttonationalproduktet (BNP)Kilde: www.statistikbanken.dk/cfabnp

Erhvervslivet står for to tredjedele af de samlede FoU-udgifter

Siden 2009 har FoU-udgifternes andel af BNP i Danmark ligget tæt på 3 pct., og fordelingen mellem hhv. erhvervslivets og den offentlige sektors andel har været nogenlunde stabil. I 2019 udgjorde erhvervslivets andel 63 pct. af de samlede udgifter til FoU, og den offentlige sektors andel udgjorde 37 pct. Målt i faste priser er den offentlige sektors bidrag til FoU i 2015-2019 steget med 2,1 mia. kr. eller 9 pct. Til sammenligning er erhvervslivets bidrag til FoU steget med 2,0 mia. kr. i faste priser, og det udgør en stigning på 5 pct.

Flere arbejdede med forskning og udvikling

Antallet af FoU-beskæftigede er steget med 4,1 pct. fra 2018 til 2019. I alt blev der anvendt 62.200 årsværk (fuldtidsbeskæftigede) til FoU i 2019 mod 59.800 i 2018. Erhvervslivet beskæftigede 37.600 årsværk til FoU i 2019, mens den offentlige sektor beskæftigede 24.600 årsværk. I 2019 udførte kvinder en tredjedel af de udførte FoU årsværk i erhvervslivet. Til sammenligning udførte kvinder halvdelen af FoU årsværkene i den offentlige sektor.

Sverige brugte 3,4 pct. af BNP på FoU

Siden 2015 har Sverige haft den største andel af BNP til FoU blandt de nordiske lande. Sveriges andel er steget fra 3,2 pct. i 2015 til 3,4 pct. i 2019. Finlands andel af BNP brugt på FoU udgjorde 2,8 pct. i 2019, og efter en faldende tendens i perioden fra 2013 til 2016, har niveauet været stabilt siden 2016. Norge og Island har brugt den laveste andel af BNP på FoU blandt de nordiske lande. Niveauet i de seneste år i disse lande svarer til andelen for EU som helhed.

Udgifter til FoU i de nordiske lande målt som andel af bruttonationalproduktet (BNP)Kilde: Eurostat og www.statistikbanken.dk/cfabnp

Sverige lever op til Barcelona-målsætningen

Danmark har tilsluttet sig EU's såkaldte Barcelona-målsætning fra 2002 om, at mindst 3 pct. af BNP skal investeres i FoU. Blandt de nordiske lande lever Sverige op til Barcelona-målsætningen. Danmark og Finland er tæt på, mens Island og Norge ligger næsten 1 procentpoint under målsætningen.  

Samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2019-priser og andel af BNP

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

 

mio. kr. i 2019-priser

FoU-udgifter

59783

59594

63940

66837

65129

67099

67999

Den offentlige sektor

21915

21592

23355

23348

23834

24600

25454

Erhvervslivet

37868

38003

40585

43489

41295

42499

42545

 

mio. kr. i løbende priser

FoU-udgifter

57321

57732

62210

65191

64281

66834

67999

Den offentlige sektor

21013

20917

22723

22773

23524

24647

25454

Erhvervslivet

36308

36815

39487

42418

40757

42187

42545

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/cfabnp

Udvikling i FoU i de nordiske lande målt som andel af BNP

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

 

pct.

Sverige

3,3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,3

3,4

Danmark

3,0

2,9

3,1

3,1

2,9

3,0

2,9

Finland

3,3

3,2

2,9

2,7

2,7

2,8

2,8

Norge

1,7

1,7

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

EU (28)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

2,1

2,1

Island

1,7

2,0

2,2

2,1

2,1

2,0

..

*Foreløbige tal.
Kilder: Eurostat og www.statistikbanken.dk/cfabnp

Nyt fra Danmarks Statistik

18. december 2020 - Nr. 479

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Tabellerne er baseret på statistik om FoU i den offentlige sektor og FoU i erhvervslivet.  Faste priser beregnes med udgangspunkt i prisniveauet i det seneste år, der bliver offentliggjort data for. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Forskning og udvikling

Anden information

Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation