Gå til sidens indhold

Flere fældende afgørelser for voldsforbrydelser

Domme for kriminalitet 2020

I 2020 blev der afsagt 7.358 afgørelser, hvor den sigtede blev kendt skyldig i en voldsforbrydelse. Det er 636 eller 9 pct. flere fældende afgørelser end i 2019. Antallet af fældende afgørelser for voldsforbrydelser har ellers været nogenlunde stabilt i en årrække. Stigningen gælder alle typer af voldsforbrydelser, herunder vold mod privatperson, vold mod offentlig myndighed, trusler samt øvrig vold. Vold mod privatperson omfatter straffelovens §§ 244-246; simpel vold, alvorligere vold samt særlig alvorlig vold.

Fældende afgørelser vedr. voldsforbrydelser fordelt på typen af voldKilde: www.statistikbanken.dk/straf40

De fleste fældende afgørelser for vold mod privatperson er frihedsstraffe

Ud af de i alt 7.358 fældende afgørelser for voldsforbrydelser udgjorde vold mod privatperson 4.002. Heraf var de 38 pct. ubetingede frihedsstraffe, 46 pct. betingede frihedsstraffe og de resterende 16 pct. var andre typer afgørelser, herunder især tiltalefrafald og foranstaltningsdomme.

Fældende afgørelser for vold mod privatperson fordelt på alder og afgørelsestype. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/straf40

Størst andel ubetingede frihedsstraffe blandt 25-29-årige

Blandt de 25-29-årige, der blev fundet skyldige i vold mod privatperson i 2020, fik 52 pct. en ubetinget frihedsstraf. Det er mere end dobbelt så høj en andel som blandt de 15-19-årige, hvor 23 pct. af de fældende afgørelser blev afgjort som en ubetinget frihedsstraf. Til gengæld er den samlede andel af frihedsstraffe - ubetingede og betingede - højest for de 15-19-årige, nemlig 90 pct. Blandt mænd på 50 år og derover var 23 pct. af de fældende afgørelser for vold mod privatperson af en anden type end frihedsstraf.

Flere fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven

I 2020 blev der truffet 30.445 fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven, svarende til en stigning på 5 pct. i forhold 2019. Foruden voldsforbrydelser steg antallet af fældende afgørelser ligeledes for 'andre straffelovsforbrydelser' med 14 pct. og ejendomsforbrydelser med 4 pct. Antallet faldt til gengæld for seksualforbrydelser med 25 pct.

Fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven fordelt på overtrædelsestypeKilde: www.statistikbanken.dk/straf40

Stor stigning i afgørelser totalt set

Der var i alt 248.448 strafferetlige afgørelser i 2020, når samtlige afgørelser for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og særlovene medtages. Heraf var de 228.899 fældende. For både afgørelser i alt og for fældende afgørelser er det omkring 10 pct. flere end i 2019. Den største stigning vedrørte færdselslovs-overtrædelser, hvilket formentlig skyldes en særlig indsats fra politiet. Antallet af fældende afgørelser for overtrædelse af færdselsloven steg fra 109.317 i 2019 til 141.476 i 2020, svarende til en stigning 29 pct. Stigningen skyldes primært overtrædelse af færdselslovens paragraf 55a, som omhandler brug af håndholdt teleudstyr under kørsel. Derudover var der også flere fældende afgørelser for hastighedsovertrædelser. Til gengæld faldt antallet af fældende afgørelser for overtrædelse af særlovene med 19 pct. Det samlede fald dækker over forskellige enkelte særlove. Fx faldt antallet af fældende afgørelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen med 29 pct., mens fældende afgørelser for overtrædelsen 'køretøjer, syn ikke efterkommet' faldt fra 12.429 til 5.796, svarende til et fald på 53 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. marts 2021 - Nr. 104

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. marts 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Kriminalitet