Gå til sidens indhold

Færre ofre for vold

Ofre for kriminalitet 2020

I 2020 blev der registreret 28.186 ofre for vold. Det er 4 pct. færre end i 2019. Der har ellers været et stigende antal voldsofre i de senere år fra ca. 17.200 i 2012 til ca. 29.300 i 2019, svarende til en stigning på 71 pct. Faldet fra 2019 til 2020 drejer sig hovedsageligt om færre ofre for simpel vold. Samme voldskategori er også én af årsagerne til den store stigning over årene. Simpel vold er en overtrædelse af Straffelovens § 244 og omfatter fx slag, spark og skub, samt mere atypiske handlinger som fx afklipning af hår eller udtværen af en kage i ansigtet på en anden person.

Udviklingen i ofre for simpel vold og vold i altKilde: www.statistikbanken.dk/straf5

Fald i både mandlige og kvindelige voldsofre

Der er typisk en overvægt af mænd blandt ofrene for simpel vold. I 2020 fordelte de sig således med 6.264 mænd og 4.769 kvinder. Antallet af mandlige ofre for simpel vold er faldet mest. Fra 2019 til 2020 var der 14 pct. færre mandlige ofre og 8 pct. færre kvindelige. Faldet blandt mandlige voldsofre er fordelt jævnt over hele landet. For de kvindelige ofre for simpel vold, er der store regionale forskelle. Faldet er størst i de tre jyske regioner, mens der i Region Hovedstaden kun er et fald på 1 pct.

Udviklingen i ofre for simpel vold fordelt på kønKilde: www.statistikbanken.dk/straf5

Ikke fald i ofre for alle typer vold

Selv om ofre for vold overordnet set er faldet, har der været en stigning i ofre for visse typer af voldsforbrydelser. Stigningen ses bl.a. i trusler, forsøg på manddrab, ulovlig tvang og psykisk vold. En ny lov fra 2019 gjorde det muligt at anmelde psykisk vold. I 2020 var der 421 ofre, som er en stigning på 114 pct. i forhold til året før.

Stigning og fald i ofre for udvalgte voldsforbrydelser fra 2019 til 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/straf5

Stigning i ofre for afpresning

Der blev i 2020 registreret 3.842 ofre for afpresning. Det er 1.177, eller 44 pct., flere end i 2019. Der har været en voldsom stigning i ofre for afpresning siden 2016. Stigningen viser sig i alle regioner, men er størst i Region Hovedstaden, selv når der tages højde for antal indbyggere.

Ofre for afpresningKilde: www.statistikbanken.dk/straf5

Nyt fra Danmarks Statistik

9. marts 2021 - Nr. 77

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. marts 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation