Gå til sidens indhold

Mindre stigning i anmeldte indbrud

Kriminalitet (kvt.) 2. kvt. 2021

I årets andet kvartal blev der anmeldt knap 7.900 indbrud i alt, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette er en stigning på 5 pct. i forhold til antallet i årets første kvartal. Antallet af anmeldte indbrud har de seneste år generelt været faldende og siden COVID-19 har tendensen med færre anmeldelser særligt taget fart. Udviklingen i anmeldelsesstatistikken under COVID-19 krisen i 2020 og 2021 har udløst større udsving ifht. det normale forløb, hvorfor de sæsonkorrigerede tal er forbundet med større usikkerhed end normalt. Se mere herom i statistikdokumentationen.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Flere indbrud i beboelser

Størstedelen af indbrud vedrører beboelser og det var også i denne type af indbrud, der var en stigning fra første kvartal til andet kvartal 2021, når der er korrigeret for sæsonudsving. Antallet af anmeldte indbrud i beboelse steg nemlig med 21 pct. Indbrud i beboelse omfatter villaer o.l., lejligheder, værelser og landejendomme. Til gengæld faldt antallet af anmeldte indbrud i forretning, virksomhed mv. med 15 pct. For indbrud i ubeboede bebyggelser var der ingen ændring i antallet af anmeldelser fra første til andet kvartal 2021. Indbrud i ubeboede bebyggelser omfatter bl.a. kælder-, lofts- og pulterrum, fritids- og kolonihavehuse, garager samt udhuse.

Også mindre stigning i lomme- og tasketyverier

Antallet af anmeldte tyverier har ligeledes været faldende gennem en længere årrække og været særligt lavt det seneste år som følge af COVID-19 situationen med afstandskrav og aflyste arrangementer. Fra årets første kvartal til andet kvartal var der dog en mindre stigning på 2 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Stigningen skyldes særligt flere anmeldelser af lomme-og tasketyverier, hvilke indgår i kategorien andre tyverier. Det er også særligt grundet færre lomme- og tasketyverier at antallet af tyverier er faldet drastisk siden COVID-19. Den faldende tendens siden 2017 kan formentlig delvis forklares med indbrudsparagraffen § 276a, som trådte i kraft 1. januar 2018. Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri.

Anmeldte tyverier, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Lidt flere anmeldte voldsforbrydelser

I årets andet kvartal blev der i alt anmeldt knap 6.400 voldsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 3 pct. i forhold til anmeldte voldsforbrydelser i første kvartal 2021. Stigningen skyldes særligt flere anmeldelser for vold mod privatperson, som omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold og straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven. Stigningen siden 2016 skyldes blandt andet anmeldelser for vold mod offentlig myndighed, som nok skal ses i forbindelse med ændringer i Erstatningsnævnets procedurer, som skønnes at have ført til flere anmeldelser. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2016:350.

Anmeldte voldsforbrydelser, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Nyt fra Danmarks Statistik

16. juli 2021 - Nr. 267

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. oktober 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation