Gå til sidens indhold

Anmeldelser om tyveri falder fortsat

Kriminalitet (kvt.) 1. kvt. 2021

Antallet af anmeldte tyverier har været faldende gennem en længere årrække og som følge af COVID-19 situationen med afstandskrav og aflyste arrangementer, har antallet det seneste år været rekordlavt. Der blev i årets første kvartal anmeldt 16.620 tyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Antallet er faldet med hele 35 pct. i forhold til første kvartal 2020. Faldet skyldes særligt færre anmeldelser af tyveri fra lomme/taske/bagage samt tyveri af taske/bagage, hvilke indgår i kategorien andre tyverier. Den faldende tendens siden 2017 kan i øvrigt formentlig forklares med indbrudsparagraffen § 276a, som trådte i kraft 1. januar 2018. Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri.

Anmeldte tyverier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Færre cykeltyverier

Med 5.954 anmeldte cykeltyverier var antallet ligeledes rekordlavt i første kvartal 2021. Det svarer til et fald på 56 pct. i forhold til anmeldte cykeltyverier i første kvartal 2012.

Anmeldte cykeltyverier, faktiske tal, 1. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/straf10

Også fald i antal anmeldte indbrud

Antallet af anmeldte indbrud er ligeledes faldet de seneste år og dette på trods af indførelsen af den førnævnte indbrudsparagraf. Siden COVID-19 har tendensen med færre anmeldelser særligt taget fart og i første kvartal 2021 blev der anmeldt 7.176 indbrud i alt, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette svarer til et fald på 37 pct. i forhold til antallet af indbrud i første kvartal 2020.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Størst fald i indbrud i beboelser

Størstedelen af indbrud vedrører beboelser og det er også i denne type af indbrud, der har været det største procentvise fald fra første kvartal 2020 til første kvartal 2021. Antallet af anmeldte indbrud i beboelse er nemlig faldet med 43 pct. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at det har været sværere for indbrudstyvene at begå indbrud, når mange har opholdt sig hjemme grundet COVID-19-situationen. For indbrud i forretning, virksomhed mv. er antallet faldet med 38 pct. og for indbrud i ubeboede bebyggelser er antallet faldet med 26 pct. Indbrud i ubeboede bebyggelser omfatter bl.a. kælder-, lofts- og pulterrum, fritids- og kolonihavehuse, garager samt udhuse.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. april 2021 - Nr. 148

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. juli 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation