Gå til sidens indhold

Antallet af anmeldte indbrud falder igen

Kriminalitet (kvt.) 4. kvt. 2020

Antallet af anmeldte indbrud har over en lang årrække været faldende og var i fjerde kvartal af 2020 på det laveste niveau, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere anmeldelsesstatistikken i 1995. I fjerde kvartal blev der anmeldt 7.758 indbrud i alt, når der er korrigeret for sæsonudsving, svarende til et fald på 21 pct. i forhold til tredje kvartal. Indbrud i alt dækker over indbrud i beboelser, indbrud i ubeboede bebyggelser samt indbrud i forretning, virksomhed mv. I løbet af 2020 har tendensen med færre anmeldelser særligt taget fart, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at det har været sværere for indbrudstyvene at begå indbrud, når mange har opholdt sig hjemme grundet COVID-19-situationen.

Anmeldte indbrud i alt, sæsonkorrigeret og faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12 og straf10

Ligeledes færre lomme- og tasketyverier

Antallet af anmeldelser vedr. tyverier faldt ligeledes i fjerde kvartal, herunder lomme- og tasketyverier. Når der er korrigeret for sæsonudsving blev der i fjerde kvartal 2020 anmeldt 1.988 lomme- og tasketyverier, svarende til 50 pct. færre end i tredje kvartal. Udviklingen i antallet af lomme- og tasketyverier hen over kvartalerne i 2020 bærer tydeligt præg af COVID-19-situationen. Fra første til andet kvartal faldt antallet med hele 73 pct., hvor den første nedlukning af landet betød aflysninger af store arrangementer, mindre offentlig transport og generelle retningslinjer om at holde afstand. Hen over sommeren blev restriktionerne lempet, restauranterne og bylivet åbnede delvis, og det gode vejr betød, at flere igen samledes, hvilket ligeledes kunne ses i stigningen på antallet af anmeldte lomme- og tasketyverier i tredje kvartal. I efteråret blev forsamlingsforbuddet og øvrige restriktioner skærpet igen, hvilket afspejles i det faldende antal lomme- og tasketyverier i årets sidste kvartal.

Anmeldte lomme- og tasketyverier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Samme mønster for voldsanmeldelser

Fra første til andet kvartal i 2020 faldt antallet af anmeldte voldsforbrydelser med 9 pct., hvor det fra andet til tredje kvartal igen steg med 13 pct. I årets sidste kvartal blev der anmeldt 6.124 voldsanmeldelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Sammenlignet med tredje kvartal var det et fald på 11 pct. Stigningen siden 2016 skyldes blandt andet anmeldelser for vold mod offentlig myndighed, som nok skal ses i forbindelse med ændringer i Erstatningsnævnets procedurer, som skønnes at have ført til flere anmeldelser. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2016:350.

Anmeldte voldsforbrydelser i alt, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Nyt fra Danmarks Statistik

3. februar 2021 - Nr. 30

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. april 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation