Gå til sidens indhold

Normeringstal viser færre børn pr. voksen i 2020

Børnepasning før skolestart 2020

Landsgennemsnittet 2020 for normeringerne (antal børn pr. voksen), for de kommunale og selvejende daginstitutioner, var på 2,9 for de 0-2-årige (vuggestue) og på 5,8 for de 3-5-årige (børnehave). Sammenlignet med 2019 var der i 2020 færre børn pr. voksen, idet normeringstallene for 2019 var 3,1 for de 0-2-årige og på 6,1 for de 3-5-årige. For de 3-5-årige viste normeringstallet færre børn pr. voksen i 2020 i forhold til 2019 i 85 af landets 98 kommuner, hvor ændringen i 49 kommuner var på mere end 5 pct. Normeringstallene for 2020 er påvirket af COVID-19-situationen - læs mere i afsnit tre. Normeringstallet er en beregning af de samlede pasningsressourcer på kommunalt niveau set i forhold til antallet af børn. Som personale medregnes kun pædagogisk personale, hvilket bl.a. inkluderer pædagogiske ledere, pædagoger, assistenter, medhjælpere mv. Personale som rene administrative ledere, rengøring, køkkenmedhjælpere mv. indgår ikke. Hverken for børn eller for personale foretages der sygdoms- og feriekorrektion, men for personalet foretages dog barselskorrektion. Både personale og børn er omregnet til fuld tid.

Normeringer (antal børn pr. voksen) på kommuneniveau for de 3-5-årige (børnehaven) for 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/boern3.

Stort set samme antal børn passes af flere voksne

Sammenlignes 2020 med 2019 var det stort set samme antal børn, der blev passet i daginstitutionerne, som dog modsat blev passet af et øget antal personale. Hvor antallet af daginstitutionsbørn var steget med 0,3 pct. (ca. 600 børn), var personalet modsat steget med 6,0 pct. (ca. 2.900). De angivne antal for børn og personale er i "fuldtids- og helårsækvivalente".

Opmandingen sker med medhjælpere og er påvirket af COVID-19

På landsplan er det tydeligt, at opmandingen i det pædagogiske personale er sket med udgangspunkt i et øget antal medhjælpere og under påvirkning af COVID-19-situationen. Sammenlignes 2020 med 2019, var der i de første fire måneder af 2020 en gennemsnitlig ansættelsesstigning for pædagogerne på 1,0 pct. og for medhjælperne på 2,4 pct. Fra maj og resten af året var der en noget anden stigningstakst, idet pædagogantallet i gennemsnit øgedes med 3,1 pct. og antal medhjælpere med 17,1 pct.

Procentvis ændring i antal pædagoger og medhjælpere. 2020 i forhold til 2019

Faldet i dagplejen fortsætter

I 2020 blev der på dagplejeområdet passet 29.200 børn af 8.900 dagplejere. Dette giver en normering på 3,3 dagplejebørn pr. dagplejer, hvilket var det samme som for 2019. I 2008 var det over 32 pct. af alle de 0-2-årige, der blev passet i dagplejen. I 2020 var tallet faldet til under 16 pct., så de sidste mange års fald fortsætter.

Andelen af dagplejebørn i forhold til det samlede antal 0-2-årige i befolkningenKilde: www.statistikbanken.dk/folk1a, /pas22 og /boern2

Nyt fra Danmarks Statistik

22. september 2021 - Nr. 343

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation