Gå til sidens indhold

Bedre regnskaber for økologiske landbrug

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2019

I 2019 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er udtryk for en betydelig fremgang i forhold til 2018, men dog lavere end resultaterne i 2016 og 2017. Resultaterne udviklede sig især positivt for landbrug med malkekvæg og planteavl, mens landbrug med økologiske svin havde dårligere resultater - i skarp modsætning til deres konventionelle kollegaer, se Svin gav bedste resultat i mands minde og www.statistikbanken.dk/jord2.

Gennemsnitligt driftsresultat for heltidslandbrug omlagt til økologiKilde: www.statistikbanken.dk/jord2.

Flere og større økologiske heltidsbrug

Antallet af fuldt omlagte økologiske heltidslandbrug steg i 2019 med 12 pct. til 699, samtidig med at antallet af konventionelle brug faldt med 9 pct. til 8.096. Økologien udgjorde dermed 8 pct. af landbrugene i 2019. De økologiske heltidslandbrug blev samtidig med 237 ha i gennemsnit 13 pct. større i forhold til 2018, mens husdyrholdet forøgedes med 4 pct.

Stor fremgang for økologiske mælkeproducenter

Malkekvæg er med 379 bedrifter antalsmæssigt den største delsektor. Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg steg til knap 1,3 mio. kr., hvilket var tæt på en fordobling i forhold til året før. Fremgangen skyldes ikke højere priser, da afregningsprisen på mælken faldt med 1,3 øre til 3,36 kr. pr. kg, men kan især henføres til højere mælkeydelse og en større grovfoderproduktion end i det foregående tørkeår. Den bedste fjerdedel af de økologiske mælkeproducenter havde endog et driftsresultat på godt 3 mio. kr.

Økologisk svineproduktion med dårlige resultater

Med 45 omlagte heltidsbedrifter er økologisk svineproduktion en niche, som i gennemsnit ikke har været særlig lukrativ i 2018-2019, mens der forud for dette var nogle særdeles gode år. For 2019 blev driftsresultatet i gennemsnit negativt med 0,3 mio. kr., dog kunne den bedste fjerdedel præstere et driftsresultat på 1,1 mio. kr. Priserne på økologisk svinekød har slet ikke fulgt det konventionelle marked, hvor priserne har været bestemt især af situationen med afrikansk svinepest og bortfald af produktion i fx Kina. De konventionelle svinebedrifter opnåede et gennemsnitligt driftsresultat på 3,6 mio. kr. i 2019.

Bedste resultat for økologiske planteproducenter

Der var 131 økologiske bedrifter med planteavl som speciale i 2019, hvor driftsresultatet primært som følge af gode udbytter steg til 0,8 mio. kr., hvilket er det bedste i denne statistikserie, dvs. tilbage til og med 2008. Både areal- og resultatmæssigt var der stor lighed mellem økologiske og konventionelle planteavlsbedrifter i 2019.

Alle jordbrug

Med denne offentliggørelse er samtlige tabeller om jordbrugets regnskaber 2019 i Statistikbanken jord1 til 9 og jord100 fuldt opdateret.

Hovedtal for økologiske heltidslandbrug

 

Malkekvæg

Svin

Planteavl

Alle

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

antal

Bedrifter

317

351

379

34

39

45

116

104

131

587

626

699

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

227

238

258

141

142

169

267

260

310

212

210

237

Dyreenheder, antal

315

323

335

149

152

174

17

13

11

196

210

218

 

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

9229

8788

9721

10199

8208

8788

3875

3298

4077

7010

6745

7728

- Heraf miljøtilskud

238

263

258

168

174

168

329

336

426

236

245

269

Driftsomkostninger

7288

7641

8041

7937

7760

8552

2774

2637

2823

5481

5860

6374

- Heraf foder

3612

3716

3768

4318

4562

4918

410

280

205

2503

2746

2855

- Heraf arbejdskraft

751

805

934

944

891

934

322

343

417

581

628

733

Resultat af

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primær drift

1941

1146

1679

2261

448

236

1101

660

1254

1529

885

1354

Finansierings-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omkostninger

1084

1139

1080

769

790

946

1149

1010

1178

962

944

995

Generelle driftstilskud

614

639

662

308

322

397

589

549

686

537

521

572

Driftsresultat

1470

646

1261

1800

-21

-313

541

199

762

1105

462

931

- Bedste fjerdedel

3259

2062

3030

3783

1171

1075

1645

1431

1893

2770

1775

2608

- Dårligste fjerdedel

240

-492

-161

326

-1626

..

-268

-859

37

-2

-590

-338

Driftsresultat efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejeraflønning

956

99

692

1329

-486

-804

159

-188

392

625

-34

424

Nøgletal

pct. pr. bedrift

Afkastningsgrad

4,5

2,6

3,6

6,5

1,0

0,4

3,0

2,0

2,9

3,9

2,3

3,1

Soliditetsgrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter hensættelser

18,7

17,6

19,1

21,8

23,6

20,1

21,9

22,6

27,4

20,6

19,9

21,7

Kilde: www.Statistikbanken.dk/jord2 og jord7.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. september 2020 - Nr. 362

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve på 172 ud af en population på 1.518 fuldt omlagte økologiske landbrugsbedrifter med en minimumsomsætning (Standard Output) på 25.000 euro. I statistikdokumentation findes mere information om kilder og metoder. Data indsendes til EU¿s informationsnet for landøkonomisk bogføring (FADN), der sammenstiller landenes data i FADN databasen.

Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. 

Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsind¬sats og investerede kapital. 

Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med 218,25 kr. i timen. 

Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. 

Soliditetsgrad viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation