Gå til sidens indhold

To ud af tre løsladte begår kriminalitet inden to år

Tilbagefald til kriminalitet 2016-2018

Blandt de 153.034 personer, der i 2016 blev løsladt fra afsoning eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse, var recidivprocenten inden to år størst for de personer, der blev løsladt fra afsoning i fængsel. Her havde 39 pct. begået en ny lovovertrædelse i løbet af de første seks måneder, yderligere 15 pct. i løbet af de seks næste måneder og i alt 66 pct. inden for to år. Personer, der havde en foranstaltningsdom, der enten ophørte eller blev ophævet i 2016, var med 25 pct. den gruppe, hvor færrest begik ny kriminalitet. Foranstaltningsdomme kan idømmes personer, der var utilregnelige på gerningstidspunktet og derfor ikke straffes. Foranstaltningen kan bestå i tilsyn, psykiatrisk behandling, afvænningsbehandling mv.

Varighed til tilbagefald til ny kriminalitet. 2016-2018Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv1.

Løsladte fra fængsel begår også flest nye lovovertrædelser

Mere end halvdelen af alle de personer, der begik ny kriminalitet, begik kun én ny lovovertrædelse i løbet af de undersøgte to år, mens hver femte begik fire eller flere. Personer, der blev løsladt fra afsoning i fængsel havde med 54 pct. den største andel, der begik fire eller flere nye lovovertrædelser. Andelen, der kun havde ét tilbagefald, var derimod kun på 21 pct.

Personer med bøde har oftest kun ét tilbagefald

Af de personer, der oprindeligt havde fået en bøde og som begik ny kriminalitet, havde 56 pct. kun begået én ny lovovertrædelse i løbet af de undersøgte to år. Det var derimod kun knap 18 pct., der begik fire eller flere nye lovovertrædelser. Den samme tendens gør sig gældende for de personer, som i 2016 blev idømt tiltalefrafald med vilkår.

Antal tilbagefald til ny kriminalitet. 2016-2018Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv3.

Tidligere dømte begår oftest ny kriminalitet

30 pct. af mændene i alderen 20 år eller derover, som blev løsladt eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse i 2016, begik ny kriminalitet inden for to år. For de mænd, som ikke havde fået en dom i de foregående fem år, var andelen 17 pct. For mænd med én tidligere dom, var andelen 27 pct. Andelen med tilbagefald til ny kriminalitet steg med antallet af tidligere domme, så 88 pct. af mændene, der havde fået ti eller flere domme i de forudgående fem år, begik ny kriminalitet inden for to år. Mønstret er parallelt for kvindernes vedkommende, dog generelt med en lavere andel, der begår ny kriminalitet.

Tilbagefald til ny kriminalitet efter tidligere antal domme. 2016-2018Kilde: www.statistikbanken.dk/recidv10.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. oktober 2020 - Nr. 372

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken beskriver personer, der i et givent år er blevet løsladt efter afsoning i fængsel mv., eller som har fået en fældende strafferetlig afgørelse, dog eksklusive ubetingede frihedsstraffe. Hvis disse personer begår en ny lovovertrædelse inden for to år, betragtes det som tilbagefald til ny kriminalitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation