Gå til sidens indhold

Lidt flere udsatte børn og unge i 2020

Støtte til udsatte børn og unge 2020

50.100 børn og unge modtog mindst én social støtteforanstaltning fra kommunen opgjort pr. 31. december 2020. Det er en lille stigning på 1 pct. sammenlignet med 2019, hvor 49.600 børn og unge modtog en social støtteforanstaltning. En social støtteforanstaltning kan enten være en forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. Disse børn og unge udgør 3,3 pct. af befolkningen mellem 0-22 år. Det er på niveau med andelen i 2019. Et barn eller en ung kan godt modtage både en forebyggende foranstaltning og samtidigt være anbragt. Andelen af børn og unge, der modtog en forebyggende foranstaltning, var på 2,8 pct. både i 2019 og i 2020. Også andelen af anbragte børn og unge ligger stabilt på 0,9 pct. i både 2019 og i 2020.

Andel udsatte børn og unge af befolkningen 0-22 år. 31 decemberKilde: www.statistikbanken.dk/bu43

Flere får forebyggende foranstaltninger

I løbet af de seneste fem år er antallet af børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger, steget med 7 pct. fra 40.000 i 2016 til 43.000 i 2020. Stigningen skyldes især, at der var 15 pct. flere 12-17-årige, der modtog en forebyggende foranstaltning i 2020 end i 2016. Der var desuden også en stigning på 5,7 pct. for de 0-5-årige. For de 18-22-årige modtog 4.900 en forebyggende foranstaltning i 2016, mens der i 2020 var 4.400, hvilket er et fald på 8,7 pct.

Færre anbringelser af større børn og unge

Der var 13.500 anbragte børn og unge i 2020. Det er på niveau med 2019, hvor 13.600 børn og unge var anbragt. I hele perioden fra 2016 til 2020, er antallet af anbragte børn og unge faldet med 4,5 pct. Dette afspejler, at antallet af anbragte børn i aldersgrupperne 6-11-årige og 12-17-årige er faldet i peroden. I den yngste aldersgruppe, de 0-5-årige, har der været en lille stigning i antallet af anbragte børn i perioden 2016-2019, mens der var et fald i antallet af anbragte børn i aldersgruppen fra 2019 til 2020. De 18-22-årige i efterværn er på samme niveau over hele perioden.

Udsatte børn og unge 0-22 årige i hele tusinder. 31 december

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

andel i pct.

Udsatte børn og unge ift. 0-22 år i befolkning

3,13

3,24

3,23

3,26

3,32

Forebyggende foranstaltninger

2,59

2,70

2,70

2,77

2,84

Anbragte børn og unge

0,92

0,92

0,91

0,89

0,90

 

antal personer

Udsatte børn og unge i alt (netto)

48,3

49,7

49,4

49,6

50,1

Forebyggende foranstaltninger

40,0

41,5

41,3

42,0

42,8

0-5 år

5,1

5,4

5,2

5,5

5,4

6-11 år

11,7

12,2

11,8

12,1

11,9

12-17 år

18,3

19,1

19,4

20,1

21,1

18-22 år

4,9

4,8

4,9

4,3

4,4

Uoplyst alder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Anbragte børn og unge

14,2

14,1

14,0

13,6

13,5

0-5 år

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

6-11 år

3,4

3,4

3,4

3,3

3,2

12-17 år

7,1

7,0

6,7

6,5

6,7

Uoplyst alder

-

-

-

-

-

Efterværn med døgnophold 18-22 år (§76.3 1)

2,2

2,2

2,2

2,1

2,1

Anm.: Paragraffen i parentes henviser til Serviceloven.
Samme person kan godt modtage både en forebyggende foranstaltning og samtidigt være anbragt.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bu04a, /folk1a og /anbaar2

Nyt fra Danmarks Statistik

29. oktober 2021 - Nr. 389

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra landets kommuner om børn og unge mellem 0-22 år, der fik sociale støtteforanstaltninger pr. 31. december.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation