Gå til sidens indhold

Hver fjerde virksomhed bruger kunstig intelligens

It-anvendelse i virksomheder 2021

Kunstig intelligens anvendes i 2021 af over 4.000 danske virksomheder med minimum ti ansatte svarende til 24 pct. Det er en markant stigning fra 2019 og 2020, hvor hhv. 6 pct. og 11 pct. af danske virksomheder benyttede teknologien. Jo større virksomheden er, jo mere udbredt er anvendelsen af kunstig intelligens. To ud af tre virksomheder med over 250 ansatte benytter mindst én type teknologi baseret på kunstig intelligens i 2021. Den tilsvarende andel er 20 pct. blandt virksomheder med 10-49 ansatte. Information og kommunikation var med 55 pct. den branche, hvor brug af kunstig intelligens var mest udbredt efterfulgt af erhvervsservice og industri. Anvendelsen var mindst i bygge og anlæg.

Anvendelse af kunstig intelligens i danske virksomheder fordelt på størrelse og branche. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/itav19

Hvad er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens, artificial intelligence eller AI, er systemer, der kan udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. Ved hjælp af algoritmer, ofte baseret på store mængder data, kan systemet forudsige, anbefale og træffe beslutninger igennem gradvis forbedring af algoritmerne. Systemer baseret på AI er i stand til at agere på deres omgivelser, at tilpasse deres adfærd ved at analysere effekterne af tidligere handlinger og løse problemstillinger med et bestemt formål. AI kan alene være softwarebaseret (fx chatbots, oversættelsessoftware eller virtuelle assistenter) eller knyttet til fysiske enheder fx robotter, droner eller selvkørende biler. AI anvendes i forskellige mere eller mindre avancerede teknologier fx sprogteknologi, billedgenkendelse, machine learning samt software- og fysiske robotter.

Automatisering af arbejdsgange er den mest populære AI teknologi

For de virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, er automatisering af arbejdsgange ved brug af fx softwarerobotter til procesautomatisering, den hyppigst brugte teknologi for alle brancher. Dernæst er de mest populære teknologier machine learning til dataanalyse og teknologier, der kan analysere tekst. Autonome robotter er mest udbredt inden for industri, mens alle øvrige AI teknologier er mest udbredt blandt virksomheden inden for information og kommunikation.

Teknologier baseret på kunstig intelligens fordelt på brancher. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/itav19

Softwarebaseret AI bruges særligt til at understøtte ledelsen

Kigges der nærmere på formålet ved anvendelse af AI software og systemer, bruges kunstig intelligens især til at understøtte ledelsen fx i form af business intelligence, forretningsprognoser og risikovurdering. Det næstmest udbredte anvendelsesformål er it-sikkerhed fx godkendelse af brugere ved ansigtsgenkendelse eller forebyggelse af cyberangreb. Forretningsstyring, fx virtuelle assistenter, automatiseret planlægning eller oversættelse, er det tredje mest udbredte anvendelsesformål. Information og kommunikation er den største forbruger af kunstig intelligens inden for bl.a. markedsføring, forretningsprocesstyring, ledelse, it-sikkerhed og HR. Industrisektoren gør mest brug af AI software og systemer til produktionsprocesser, mens handel og transport i højere grad bruger kunstig intelligens til logistik.

Anvendelsesformål af software og systemer baseret på kunstig intelligens. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/itav19

Danmark ligger på en anden plads i anvendelse af AI i Norden

Ved sammenligning med landets nordiske naboer ligger Finland i toppen angående brug af kunstig intelligens jf. det senest tilgængelige tal fra Eurostat. I 2020 anvendte 12 pct. af de finske virksomheder mindst én type teknologi baseret på kunstig intelligens, mens Danmark lå på 2. pladsen med 11 pct. Med hhv. 8 pct. og 6 pct. lå Sverige og Norge tættere på EU-gennemsnittet på 7 pct.

Flere data om anvendelsen af AI i virksomhederne

Danmarks Statistiks næste udgivelse vedr. It-anvendelse i virksomheder 2021 udkommer 13. september 2021 og vil belyse virksomhedernes oplevede gevinster ved brug af kunstig intelligens. Derudover vil udgivelsen bl.a. beskrive barrierer for anvendelse af AI.

Anvendelse af kunstig intelligens i danske virksomheder fordelt på branche og størrelse. 2021

 

Alle


 

Industri


 

Bygge
og
anlæg
 

Handel
og
trans-
port

Infor-
mation og
komm.

Er-
hvervs
service
 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100-249
ansatte

 

250+
ansatte

 

 

pct. af virksomheder

Bruger mindst
én type AI

24

27

9

20

55

30

20

33

45

66

 

pct. af virksomheder, der bruger AI

Brug af teknologier
baseret på AI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse af tekst

34

29

27

31

44

38

34

35

36

39

Konvertering af talt sprog

16

8

14

16

22

20

16

15

13

22

Produktion af skreven
tekst/talt sprog

22

13

15

23

28

24

23

18

16

20

Identifikation baseret på
billeder

17

12

7

16

27

17

15

20

16

28

Machine learning

37

27

7

31

61

45

36

35

37

52

Automatisering af
arbejdsgange

71

73

70

71

75

65

67

77

77

87

Autonome robotter

15

23

4

14

13

14

14

15

17

23

Anvendelsesformål af software og systemer baseret på AI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markedsføring eller salg

23

7

10

28

39

20

22

22

23

29

Produktionsprocesser

20

28

5

20

23

16

19

18

24

33

Forretningsprocesstyring

27

21

19

28

36

25

26

26

24

40

Ledelse

38

28

31

44

47

33

33

46

47

49

Logistik

16

15

8

28

9

7

14

16

22

28

It-sikkerhed

29

24

13

31

37

27

25

34

36

43

HR

12

5

9

15

16

15

11

13

13

18

Kilde: www.statistikbanken.dk/itav19

Nyt fra Danmarks Statistik

3. september 2021 - Nr. 311

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

It-anvendelse i virksomheder er en årlig opgørelse af danske virksomheders brug af it. Statistikken opgør udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af ca. 4.000 virksomheder og dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst ti fuldtidsansatte.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation