Gå til sidens indhold

Flertallet af virksomheder brugte avanceret it

It-anvendelse i virksomheder 2020

54 pct. af virksomheder med mindst ti ansatte brugte én eller flere af de avancerede teknologier, som indgik i årets undersøgelse om It-anvendelse i virksomheder. Knap en fjerdedel af virksomhederne havde selv foretaget big data analyse fra kilder som fx digitale sensorer eller sociale medier. 23 pct. af virksomhederne anvendte Internet of Things (IoT), som omfatter overvågning eller fjernstyring af enheder via internettet fra fx smartphones. Satellittjenester er brug af data fra satellitter (fx GPS), og hver femte virksomhed anvendte denne teknologi. Robotter og 3D print var de mindst udbredte avancerede it-teknologier, der indgik i undersøgelsen. 13 pct. af virksomhederne anvendte robotter og 8 pct. anvendte 3D print. Til sammenligning var anvendelsen af satellittjenester, robotter og 3D print på samme niveau som i sidste års undersøgelse. Undersøgelsen om It-anvendelse i virksomheder har ikke før spurgt til brug af egne big data analyser og IoT.

Private virksomheders brug af avancerede teknologier. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/itav14.

15 pct. af virksomhederne brugte big data fra sociale medier til egen analyse

Big data analyse kan effektivisere virksomhedens processer eller anvendes til at udvikle nye produkter. Ifølge årets undersøgelse var sociale medier den mest udbredte kilde til virksomhedernes egne big data analyser. 15 pct. af virksomhederne anvendte big data fra sociale medier, mens 9 pct. brugte geolocation data fra mobile enheder. 7 pct. af virksomhederne anvendte data fra egne systemer (fx fra digitale sensorer, RFID tags), mens 9 pct. brugte andre big data kilder. Eksterne leverandører udfører også big data analyse, og 7 pct. af virksomhederne benyttede sig af denne mulighed.

Internet of Things (IoT) blev anvendt bredt på tværs af alle brancher

Internet of Things (IoT) er enheder, der er forbundet via internettet, ofte kaldet "intelligente" enheder. Næsten en fjerdedel af virksomhederne anvendte IoT. Teknologien kan bruges til mange forskellige formål, og anvendelsen var derfor fordelt nogenlunde ligeligt på brancherne. 11 pct. af virksomhederne brugte intelligente sensorer til overvågning af køretøjers kørsel eller vedligeholdelsesbehov. 10 pct. af virksomhederne brugte intelligente termostater, intelligent belysning eller trådløse målere til at optimere indeklima og energiforbrug. 6 pct. af virksomhederne ville gerne forbedre deres kundeservice ved hjælp af big data fra sensorer, RFID tags eller IP kameraer. 3 pct. af virksomhederne overvågede produktion, styrede logistik eller sporede varer via sensorer eller RFID-tags. 10 pct. af virksomhederne brugte intelligente enheder til andre formål.  

36 pct. af virksomhederne inden for bygge og anlæg brugte satellittjenester

Satellittjenester omfatter brugen af data fra satellitter, fx navigations- og positioneringssignaler (GPS) og satellitbilleder. Data fra satellittjenester blev brugt i alle brancher, men virksomheder inden for bygge- og anlæg var førende i forhold til at anvende denne teknologi. 36 pct. af virksomhederne inden for bygge og anlæg benyttede sig af satellittjenester, og formålet med anvendelsen var primært optimering af logistik og distribution. 19 pct. af virksomhederne inden for handel og transport mv. anvendte satellittjenester, og inden for industri mv. samt information og kommunikation anvendte 14 pct. af virksomhederne denne teknologi.

To ud af tre store industrivirksomheder brugte industrirobotter

Der var stor forskel på anvendelsen af robotter mellem små og store virksomheder inden for industri mv. Mens der var industrirobotter i 67 pct. af de største virksomheder (mindst 250 ansatte) inden for denne branche, så var andelen kun 30 pct. blandt små virksomheder (10-49 ansatte). Hver tredje af de største virksomheder inden for industri mv. anvendte servicerobotter, mens andelen kun var 4 pct. blandt de små virksomheder i branchen.

8 pct. af virksomhederne anvendte mindst tre avancerede teknologier

De avancerede teknologier fra årets undersøgelse om it- anvendelse, var mest udbredt inden for industri mv., hvor 68 pct. af virksomhederne brugte mindst én avanceret teknologi, og 14 pct. brugte mindst tre avancerede teknologier. Til sammenligning anvendte 8 pct. af alle virksomheder mindst tre avancerede teknologier. Den høje andel virksomheder med avanceret teknologi inden for industri mv. skyldtes, at relativt mange virksomheder i denne branche brugte robotter (39 pct.) og 3D print (23 pct.). 61 pct. af virksomhederne inden for information og kommunikation anvendte mindst én avanceret teknologi. Der var mange virksomheder i denne branche, der udførte egne big data analyser (48 pct.) og anvendte IoT (27 pct.).

Virksomheder der brugte avanceret teknologi. 2020

 

Alle
virk-

Branche

Antal ansatte

 

som-
heder

 

Industri
mv.

 

Bygge
og
anlæg
 

Handel
og
trans-
port

Info.
og
komm.
.

Er
hvervs-
service
 

10-49


 

50-99


 

100
-249

 

250+


 

 

pct.

Avancerede teknologier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen big data analyse

24

21

12

22

48

31

21

29

42

57

Big data analyse fra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eksterne leverandører

7

4

5

9

8

9

6

8

12

18

Internet of Things (IoT)

23

22

29

21

27

22

20

29

37

54

Satellittjenester

20

14

36

19

14

18

19

24

27

35

Robotter (industri- eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

service robotter)

13

39

2

9

4

7

10

17

31

40

3D print

8

23

2

4

8

8

7

12

16

21

Anm.: Spørgsmålene om big data analyse, satellittjenester og 3D print blev stillet i 2020 undersøgelsen, men refererede til aktiviteter i 2019.
Kilde: www.statistikbanken.dk/itav14.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. september 2020 - Nr. 326

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

It-anvendelse i virksomheder er en årlig opgørelse af danske virksomheders brug af it. Statistikken opgør udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af ca. 4.000 virksomheder og dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst ti fuldtidsansatte.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation