Gå til sidens indhold

Stigning i antallet af selvstændige uden ansatte

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 4. kvt. 2020

Antallet af selvstændige var 9.000 højere i fjerde kvartal 2020 end i samme kvartal året før. Stigningen er sket over en 1-årsperiode, hvor arbejdsmarkedet har været påvirket af COVID-19, med et faldende antal lønmodtagere til følge. Stigningen i antallet af selvstændige er udelukkende sket for solo-selvstændige, der er steget med 12.000, mens antallet af selvstændige med ansatte er faldet med 3.000 personer. Det viser opgørelserne på baggrund af Danmarks Statistiks interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse.

Udvikling i antal selvstændige fra 4. kvt. 2019 til 4.kvt. 2020, 15-64-årigeKilde: særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku210k

Flere nystartede selvstændige i 2020

I fjerde kvartal 2020 var 27.000 personer nystartede selvstændige, hvilket svarer til 12 pct. af samtlige selvstændige. Det samme gjaldt kun for 18.000 eller 9 pct. i fjerde kvartal 2019. Til sammenligning faldt andelen af lønmodtagere, der var tiltrådt et nyt job inden for de seneste 12 måneder, fra 23 pct. til 21 pct.

Beskæftigelsen fortsatte i fjerde kvartal stigningen fra tredje kvartal

Set på de sæsonkorrigerede tal, viser arbejdskraftundersøgelsen, at den samlede beskæftigelse i form af både lønmodtagere og selvstændige steg med 23.000 personer i fjerde kvartal. Dermed fortsatte den stigning, der sås i tredje kvartal efter faldene i første og specielt andet kvartal. Sammenlagt var der i fjerde kvartal 2020 dog 32.000 færre beskæftigede sammenlignet med situationen et år tidligere.

Beskæftigelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/aku100K

Beskæftigede fordelt på lønmodtagere, selvstændige og øvrige, 15-64-årige

 

4. kvt. 2019

4. kvt. 2020

4. kvt. 2019
- 4. kvt. 2020

 

1.000 personer

Beskæftigede

2798

2768

-30

Lønmodtagere

2583

2542

-42

Selvstændige

209

218

9

Med ansatte

85

82

-3

Uden ansatte

124

136

12

Øvrige beskæftigede

6

8

2

Kilde: særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku210k

Lønmodtagere og selvstændige, der har haft nuværende arbejde max et år, 15-64-årige

 

4. kvt. 2019

4. kvt. 2020

4. kvt. 2019
- 4. kvt. 2020

 

1.000 personer

Lønmodtagere

582

544

-38

Selvstændige

18

27

9

 

 

 

 

 

pct.

pct.point

Lønmodtagere

23

21

-2

Selvstændige

9

12

3

Kilde: særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku210k

Nyt fra Danmarks Statistik

17. februar 2021 - Nr. 49

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation