Gå til sidens indhold

Lidt flere døde og færre fødte i 2020

Befolkningens udvikling 4. kvt. 2020

Antallet af døde i 2020 er 1,3 pct. højere end i 2019. Det svarer til 687 personer. I forhold til gennemsnittet over de foregående tre år (2017-2019) var antal døde i 2020 0,9 pct. højere. Opgøres fjerde kvartal særskilt, var antal døde 4,9 pct. højere end fjerde kvartal 2019, og i forhold til gennemsnittet for fjerde kvartal fra de foregående tre år var antal døde i fjerde kvartal 2020 6,6 pct. højere.

Fødte og dødeKilde: www.statistikbanken.dk/hisb3

Færre levendefødte i 4. kvt. 2020

I 2020 faldt antallet af levendefødte med 0,4 pct. i forhold til antal fødte i 2019. Det svarer til 230 levendefødte. I forhold til gennemsnittet for de foregående tre år er der tale om et fald på 0,7 pct. For fjerde kvartal var der tale om et fald på 1,5 pct. i forhold til fjerde kvartal 2019, og et fald på 2,4 pct. set i forhold til gennemsnittet for fjerde kvartal i perioden 2017-2019.

Befolkningstilvækst på niveau med 2019

1. januar 2021 er befolkningstallet 5.840.045 personer. Det svarer til en befolkningstilvækst på 0,3 pct. i forhold til sidste år og er på niveau med befolkningstilvæksten i 2019. Befolkningsudviklingen i 2020 har især været præget af store fald i både ind- og udvandring. Indvandringen faldt med 16,2 pct. i forhold til 2019. Samtidig faldt udvandringen med 20,3 pct., hvorfor nettoindvandringen samlet set bidrog med 10.920 personer. Dette er to tredjedele af gennemsnittet for de seneste tre år (2017-2019). Den anden faktor i den samlede befolkningstilvækst, fødselsoverskuddet, bidrog i 2020 med 6.292 personer, hvilket er 13 pct. lavere end gennemsnittet for 2017-2019.

BefolkningstilvækstKilde: www.statistikbanken.dk/bev107

Befolkningstilvæksten kommunalt fordelt

Fordelt på kommunerne varierer befolkningstilvæksten fortsat en del fra kommune til kommune. Hvor befolkningstallet i kommunen (Lolland Kommune) med størst befolkningstilbagegang faldt 1,4 pct., er befolkningstallet vokset med 1,9 pct. i kommunen (Høje-Taastrup Kommune) med den højeste befolkningsvækst. 13 kommuner havde en befolkningstilvækst over 1 pct., og fem kommuner havde befolkningstilbagegang på mere end 1 pct.

BefolkningstilvækstKilde: www.statistikbanken.dk/folk1a

Nyt fra Danmarks Statistik

11. februar 2021 - Nr. 41

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation