Gå til sidens indhold

Mere til anlæg af folkeskoler og daginstitutioner

Kommunale budgetter 2019

Kommunerne budgetterer med 20,3 mia. kr. i bruttoanlægsudgifter i 2019, hvilket er 1,2 mia. kr. mere end budgetterne for 2018. Anlæg af kommunale veje og folkeskoler fylder meget i kommunernes budgetter, men hvor der i 2019 er budgetteret med færre penge til kommunale veje end i 2018, er der budgetteret 882 mio. kr. mere til anlæg af folkeskoler i 2019. Daginstitutioner fylder med en stigning på 264 mio. kr. også mere i kommunernes anlægsbudget. Kommunernes anlæg af administrativ organisation, som er administrationsbygninger, sekretariater og forvaltninger, reduceres med 277 mio. kr. i budgetterne for 2019. Anlægsudgifter til øvrige områder er budgetteret med 9,9 mia. kr. og indeholder bl.a. byfornyelse, grønne områder og idrætsfaciliteter til børn og unge.

Anlægsudgifter (brutto) fordelt på større områder

Store forskelle på udgifter til kontanthjælp m.m.

Hver borger er budgetteret til i gennemsnit at skulle betale 2.183 kr. til kontant- og uddannelseshjælp samt kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge. Det beløb er faldet fra 2.470 kr. i budgetterne for 2018. Det er en samlet reduktion på 1,6 mia. kr.

De højeste udgifter til kontanthjælp er i Brøndby og Lolland med hhv. 3.968 og 3.732 kr. pr. indbygger. Med 650 kr. pr. indbygger budgetterer Allerød med landets laveste udgifter til kontanthjælp m.m. pr. indbygger efterfulgt af Lejre, Hørsholm, Skanderborg og andre kommuner i omegnen af storbyerne København og Århus.

Driftsudgifter (netto) til kontanthjælp m.m. pr. indbygger. 2019

Flere penge til ældre og voksne med særlige behov

Kommunernes samlede budgetterede bruttoudgifter stiger med 4,9 mia. kr., mens statsrefusionen reduceres med 2,0 mia. kr. Nettodriftsudgifter er dermed 6,5 mia. kr. højere i budgetterne for 2019 end for 2018. Hvor der budgetteres med færre udgifter til kontanthjælp m.m., budgetteres der omvendt med hhv. 1,4 og 1,2 mia. kr. mere til ældre og voksne med særlige behov.

Kommunernes budgetter

 

2018

2019

Ændring

 

mia. kr.

Bruttodriftsudgifter (1)

428,0

432,9

4,9

Driftsindtægter i alt (2)

55,9

56,3

0,4

Statsrefusion i alt (3)

25,9

24,0

-2,0

Nettodriftsudgifter (4=1-2-3)

346,1

352,6

6,5

Heraf kontanthjælp m.m.

14,3

12,7

-1,6

Heraf ældre

42,6

44,0

1,4

Heraf voksne med særlige behov

30,1

31,4

1,2

Bruttoanlægsudgifter (5)

19,1

20,3

1,2

Anlægsindtægter (6)

5,1

5,1

0,0

Nettoanlægsudgifter (7=5-6)

14,0

15,2

1,2

Anm.: Tallene er fra tabel BUDK1, tabel BUDK2 og tabel BUDK32. Tallene er i løbende priser.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. januar 2019 - Nr. 24

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over de kommunale budgetter udarbejdes på grundlag af detaljerede budgetoplysninger for de enkelte kommuner. Indberetningsniveauet, som er fælles for alle kommuner og regioner, er autoriseret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation