Gå til sidens indhold

Detailsalget steg i andet kvartal trods lille fald i juni

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,4 %
maj - juni 2021

Detailomsætningsindeks juni 2021

Detailhandlen i juni var samlet set 0,4 pct. lavere end i maj, korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage, men samlet set for andet kvartal 2021 lå detailomsætningen 6,2 pct. højere end første kvartal. Udviklingen skal ses i lyset af, at december 2020 - februar 2021 var omfattet af nedlukninger på grund af restriktioner mod COVID-19. Andre indikatorer for detailhandel viser voksende optimisme. En offentliggørelse af konjunkturbarometrenes nøgleindikatorer for juni 2021 viser, at flere virksomheder angiver stigende optimisme omkring deres forventede fremtidige omsætning.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Stigning i beklædning mv. kan ikke opveje faldet i andre forbrugsvarer

Faldet i detailsalget fra maj til juni skyldes, at faldet i salget af andre forbrugsvarer på 2,6 pct. ikke kunne opvejes af stigninger i salget af varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer samt beklædning mv., som steg med hhv. 0,3 og 8,5 pct. Faldet i det samlede detailomsætningsindeks sker på trods af, at detailhandel inden for varegruppen beklædning mv. er på sit højeste niveau siden september 2008, hvor sæsonkorrigeret mængdeindeks lå på 119,3.

Detailsalget fortsat på højere niveau i 2021 end i 2020

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, oplevede beklædning mv. den største stigning på 33,5 pct. i juni 2021, set i forhold til samme måned sidste år. I samme periode steg salget af andre forbrugsvarer med 10,3 pct., mens salget af fødevarer og andre dagligvarer, som den eneste varegruppe faldt med 2,8 pct. Samlet steg detailhandlen med 7,4 pct. i perioden marts-maj 2021, sammenlignet med samme periode 2020.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2021

 

2021

 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj*
 

Juni*
 

 

Jan.
- mar.

Apr.
- juni*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

99,9

103,2

121,6

114,5

115,4

114,9

 

108,3

115,0

Fødevarer og andre dagligvarer

105,8

106,7

106,3

98,5

99,2

99,5

 

106,3

99,1

Beklædning mv.

42,0

48,6

97,5

94,7

106,1

115,1

 

62,7

105,3

Andre forbrugsvarer

106,5

111,8

143,0

135,6

134,6

131,1

 

120,4

133,8

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-5,6

3,3

17,8

-5,8

0,8

-0,4

 

-4,2

6,2

Fødevarer og andre dagligvarer

2,7

0,8

-0,4

-7,3

0,6

0,3

 

2,6

-6,8

Beklædning mv.

-39,3

15,8

100,8

-2,9

12,0

8,5

 

-32,0

68,0

Andre forbrugsvarer

-8,9

4,9

28,0

-5,2

-0,8

-2,6

 

-5,6

11,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2020

2021

 

2020

2021

 

Apr.
 

Maj
 

Jun.
 

Apr.
 

Maj*
 

Juni*
 

 

Apr.
- juni

Apr.
- juni*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

101,8

114,1

112,9

111,6

121,1

120,4

 

109,6

117,7

Fødevarer og andre dagligvarer

102,9

111,0

106,2

96,9

104,8

103,2

 

106,7

101,6

Beklædning mv.

38,8

81,7

100,6

88,4

109,6

134,3

 

73,7

110,8

Andre forbrugsvarer

114,6

124,5

122,7

132,2

140,7

135,3

 

120,6

136,1

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-2,6

5,2

6,6

9,6

6,1

6,6

 

3,1

7,4

Fødevarer og andre dagligvarer

2,5

7,7

4,5

-5,9

-5,6

-2,8

 

4,9

-4,7

Beklædning mv.

-58,4

-18,3

-9,6

127,5

34,2

33,5

 

-27,4

50,3

Andre forbrugsvarer

2,9

7,4

12,2

15,4

13,0

10,3

 

7,5

12,8

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,4 %
maj - juni 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

27. juli 2021 - Nr. 275

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation