Gå til sidens indhold

Detailsalget dykker markant i januar

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-5,0 %
December 2020 - januar 2021

Detailomsætningsindeks januar 2021

Detailsalget faldt med 5,0 pct. fra december 2020 til januar 2021, når man korrigerer for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Det ser således ud til, at de restriktioner, som blev indført i december, har medført yderligere negative konsekvenser for detailhandlen. Faldet betyder, at detailsalget er tilbage på samme niveau, som under den første nedlukning i foråret 2020. Det faldende detailsalg i de seneste tre måneder betyder endvidere, at det samlede detailsalg for perioden november 2020 til januar 2021 er 5,0 pct. lavere end i perioden august-oktober 2020. Den seneste udgivelse af forbrugerforventningerne viser dog stigende købelyst, på trods af at de overordnede forbrugerforventninger er faldet, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:51.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Tøjsalget er igen særlig hårdt ramt af COVID-19 restriktioner

Det største fald i omsætning fra december 2020 til januar 2021 var i varegruppen beklædning mv. Beklædningssalget er således faldet med 43,3 pct. fra december til januar. Denne tendens gjorde sig også gældende under nedlukningen i foråret 2020. Salget i varegruppen andre forbrugsvarer faldt med 7,1 pct., mens omsætningen i varegruppen fødevarer og andre dagligvarer voksede med 2,8 pct.

Detailsalget i januar 2021 markant lavere end i januar 2020

Detailsalget var 7,6 pct. lavere i januar 2021 end i januar 2020, hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Det skyldes især beklædningssalget, som er faldet med 56,4 pct. Når man sammenligner januar 2021 med januar 2020 var salget af andre forbrugsvarer 9,8 pct. lavere, mens salget af fødevarer og andre dagligvarer var 4,3 pct. højere.

Norges detailhandel klarede sig bedst i 2020 - Sverige havde det sværest

COVID-19 har betydet, at detailhandlen i 2020 har adskilt sig meget fra tidligere år. På trods af de svære vilkår var detailomsætningen i alle de nordiske lande højere i 2020 end i 2019. Der er dog forskelle på, hvordan pandemien har påvirket detailhandlen i de forskellige lande. Den største stigning forekom i Norge, hvor detailsalget steg med 7,3 pct. fra 2019 til 2020. Stigningen var betydeligt mindre i Sverige, hvor detailsalget i 2020 var 1,0 pct. højere end i 2019.

Detailomsætningen i de nordiske lande korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving. <br />Procentvis ændring fra 2019 til 2020.Kilde: Egne beregninger på data fra Eurostat (pr. 22. februar 2021)

2020 var god for supermarkederne og hård ved tøjsalget

Supermarkeder og varehuse er nogle af de detailbutikker, som har kunnet holde deres døre åbne i hele 2020, hvilket har medført store fremgange i omsætningen i disse brancher. Ligesom med det samlede detailsalg var stigningen i omsætning størst i Norge, hvor supermarkedernes salg var 11,7 pct. højere end i 2019, mens supermarkederne i Sverige havde den mindste fremgang, idet deres salg steg med 2 pct.

Beklædningssalget er en af de brancher, som har haft det hårdeste år i 2020. I alle de nordiske lande er tøjsalget gået betydeligt tilbage, men også her viser der sig de samme tendenser. Tøjbutikkerne har været hårdest ramt i Sverige, hvor beklædningssalget er faldet med 22,7 pct. fra 2019 til 2020, mens tøjsalget i Norge er kommet igennem 2020 med en tilbagegang på 10,3 pct. i forhold til 2019.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2020

2021

 

2020-2021

 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.*
 

Jan.*
 

 

Aug.
-okt.

nov.
-jan.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

109,7

108,5

117,8

114,4

105,0

99,7

 

112,0

106,4

Fødevarer og andre dagligvarer

102,7

101,7

105,1

102,4

102,9

105,8

 

103,2

103,7

Beklædning mv.

94,0

89,6

100,7

100,5

71,7

40,7

 

94,7

71,0

Andre forbrugsvarer

120,4

119,9

134,8

130,2

114,4

106,3

 

125,0

117,0

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-0,7

-1,1

8,5

-2,8

-8,3

-5,0

 

1,1

-5,0

Fødevarer og andre dagligvarer

0,1

-1,0

3,4

-2,6

0,6

2,8

 

-0,7

0,5

Beklædning mv.

3,2

-4,7

12,3

-0,2

-28,6

-43,3

 

8,6

-25,1

Andre forbrugsvarer

-2,1

-0,5

12,5

-3,4

-12,1

-7,1

 

1,5

-6,4

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2019
 

2020
 

2020
 

2021
 

 

2019
-2020

2020
-2021

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Nov.
 

Dec.*
 

Jan.*
 

 

Nov.
-Jan.

Nov.
-Jan.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

111,6

125,0

96,6

119,3

126,6

89,3

 

111,1

111,7

Fødevarer og andre dagligvarer

100,8

113,4

91,6

100,1

115,6

95,5

 

101,9

103,8

Beklædning mv.

98,1

123,4

84,2

101,2

96,1

36,7

 

101,9

78,0

Andre forbrugsvarer

126,0

137,6

104,7

143,4

145,0

94,4

 

122,8

127,6

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-0,0

-0,5

2,3

6,9

1,3

-7,6

 

0,5

0,6

Fødevarer og andre dagligvarer

1,0

-0,1

2,2

-0,7

2,0

4,3

 

0,9

1,8

Beklædning mv.

-3,5

-6,6

-3,1

3,1

-22,2

-56,4

 

-4,7

-23,5

Andre forbrugsvarer

-0,2

0,4

3,6

13,8

5,3

-9,8

 

1,1

3,9

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks.

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-5,0 %
December 2020 - januar 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

24. februar 2021 - Nr. 58

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation