Gå til sidens indhold

Højeste forbrugerprisstigning siden oktober 2017

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,5 %
Apr. 2020 - apr. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
Apr. 2020 - apr. 2021

Forbruger- og nettoprisindeks april 2021

I april 2021 steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,5 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden oktober 2017, hvor årsstigningen ligeledes var 1,5 pct. Forbrugerprisindekset for april er fortsat påvirket af COVID-19, da bortfaldet af prisobservationer er større end normalt. Stigningen i det samlede forbrugerprisindeks er i høj grad påvirket af prisstigninger på varer. I april 2021 var årsstigningen på varer 2,1 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på tobak samt benzin og diesel. April måneds årsstigning på tjenester lå på 0,7 pct., hvilket især skyldes prisstigninger på husleje samt tv- og streamingtjenester. Det er første gang siden marts 2012, at årsstigningen for varer er højere end årsstigningen for tjenester. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 0,9 pct. i april, hvilket er en lille stigning i forhold til måneden før, hvor årsstigningen var 0,8 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bortfald i april grundet COVID-19-krisen

I april er bortfaldet af prisobservationer markant større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente godt 8,9 pct. af prisobservationerne i april herunder i brancher, som har været lukket ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i april vurderes at have betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i april 2021, er årsstigningen 1,7 pct.

Læs mere på emnesiden om forbrugerprisindekset og COVID-19.

Kød, tøj og pasgebyrer trak indekset op

Fra marts til april steg forbrugerprisindekset 0,4 pct. Isoleret set trak prisændringer på kød, tøj og pasgebyrer indekset op med 0,12 procentpoint. Modsat trak prisændringer på andre mejeriprodukter, herunder koldskål, samt diesel og sengelinned indekset ned med 0,04 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Mar. - apr. 2021

 

 

Apr. 2020 - apr. 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,4

 

Forbrugerprisindekset

 

1,5

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Kød

2,60

0,05

 

Tobak

2,13

0,51

Tøj

3,11

0,04

 

Benzin og Diesel

2,23

0,47

Pasgebyrer

0,30

0,03

 

Husleje

22,10

0,29

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Andre mejeriprodukter

0,27

-0,02

 

Flyrejser1

0,14

-0,15

Diesel

0,66

-0,01

 

Pakkerejser1

0,29

-0,11

Sengelinned

0,45

-0,01

 

Sommerhusleje

0,22

-0,07

1Prisudviklingen på pakkerejser er blevet estimeret det seneste år herunder den seneste måned. Flyrejser er blevet estimeret de seneste seks måneder.
Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Kød samt benzin og diesel trækker forbrugerprisindekset op

Det samlede forbrugerprisindeks steg 1,5 pct. i april i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er højere end i marts, hvor den årlige stigning var 1,0 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer samt transport, herunder særligt prisstigninger på hhv. kød samt benzin og diesel, der trækker årsstigningen i forbrugerprisindekset op i april i forhold til måneden før.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Størst prisstigning på tobak det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den største årlige prisstigning i april. Stigningen på 16,1 pct. skyldes primært højere priser på tobak. Boligudstyr, husholdningstjenester havde det største årlige prisfald på 3,0 pct., hvilket især skyldes lavere priser på møbler.

Højere priser på kød og tøj den seneste måned

Den seneste måned har fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer samt beklædning og fodtøj haft de største prisstigninger - begge med en stigning på 1,1 pct. Stigningerne skyldes især højere priser på hhv. kød og tøj. Boligbenyttelse, el og varme faldt 0,1 pct., hvilket bl.a. skyldes prisfald på naturgas.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Apr.

 

Mar.

Apr.

Mar. - apr. 2021

Mar. 2020
- mar. 2021

Apr. 2020
- apr. 2021

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,2

104,3

104,7

0,4

1,0

1,5

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

105,1

104,2

105,3

1,1

-1,0

0,2

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

103,0

118,4

119,6

1,0

15,0

16,1

Beklædning og fodtøj

3,89

95,1

91,9

92,9

1,1

-3,1

-2,3

Boligbenyttelse, el og varme

30,6

104,2

106,0

105,9

-0,1

1,3

1,6

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

97,7

94,8

94,8

0,0

-2,3

-3,0

Sundhed

3,19

103,8

104,4

104,7

0,3

0,2

0,9

Transport

11,33

100,6

104,2

104,4

0,2

2,7

3,8

Kommunikation

2,06

83,5

80,8

81,2

0,5

-4,0

-2,8

Fritid og kultur

10,53

105,1

104,8

104,9

0,1

-0,4

-0,2

Uddannelse

0,97

113,1

117,0

117,1

0,1

3,4

3,5

Restauranter og hoteller

4,78

108,8

107,7

108,5

0,7

1,1

-0,3

Andre varer og tjenester

9,85

106,0

107,4

108,3

0,8

1,2

2,2

Varer

50,04

98,2

99,8

100,3

0,5

0,9

2,1

Tjenester

49,96

108,0

108,5

108,8

0,3

1,0

0,7

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

104,1

104,6

105,0

0,4

0,8

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,9

104,4

104,8

0,4

0,5

0,9

HICP i alt

102,6

103,6

104,1

0,5

0,9

1,5

HICP-CT i alt

103,0

103,4

103,8

0,4

0,3

0,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,5 %
Apr. 2020 - apr. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
Apr. 2020 - apr. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2021 - Nr. 174

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation