Gå til sidens indhold

Elektricitet holder forbrugerprisindekset oppe

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,6 %
Feb. 2020 - feb. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,8 %
Feb. 2020 - feb. 2021

Forbruger- og nettoprisindeks februar 2021

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,6 pct. i februar i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er tilsvarende årsstigningen i januar. Forbrugerprisindekset for februar er fortsat påvirket af COVID-19, da bortfaldet af prisobservationer er større end normalt. For en række brancher har det ikke været muligt at indhente priser, så prisudviklingen er i disse tilfælde blevet estimeret. Det er i høj grad prisændringer inden for boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, herunder særligt prisstigninger for elektricitet, der trækker mest op i årsstigningen i forbrugerprisindekset i februar i forhold til måneden før. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 0,8 pct. i februar, hvilket er et fald fra 1,1 pct. måneden før. Faldet i kerneinflationen skyldes i høj grad estimerede prisændringer på pakkerejser samt prisændringer på tøj.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Højere årlig stigning i huslejerne

I februar var huslejerne 1,3 pct. højere end i samme måned sidste år. I februar 2020 var den tilsvarende årlige stigning i huslejerne 1,0 pct. I februar er huslejestigningerne fra den årlige huslejeundersøgelse indregnet i forbrugerprisindekset som en del af varegruppen boligbenyttelse. Huslejen bidrager isoleret set med 0,29 procentpoint til den årlige ændring i forbrugerprisindekset på 0,6 pct.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bortfald i februar grundet COVID-19-krisen

I februar er bortfaldet af prisobservationer markant større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente godt 15 pct. af prisobservationerne i februar herunder i brancher, som har været lukket ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i februar vurderes at have betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i februar 2021, er årsstigningen 0,9 pct.

Læs mere på emnesiden om forbrugerprisindekset og COVID-19.

Husleje, elektricitet samt benzin og diesel trak indekset op

Fra januar til februar steg forbrugerprisindekset 0,6 pct. Isoleret set trak prisændringer på husleje, elektricitet samt benzin og diesel indekset op med 0,46 procentpoint. Modsat trak prisændringer på tobak, personbiler samt fjernvarme indekset ned med 0,11 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Jan. - feb. 2021

 

 

Feb. 2020 - feb. 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,6

 

Forbrugerprisindekset

 

0,6

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Husleje

22,10

0,29

 

Tobak

2,13

0,52

Elektricitet

2,33

0,09

 

Husleje

22,10

0,29

Benzin og diesel

2,23

0,08

 

Restauranter og cafeer1

2,61

0,08

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tobak

2,13

-0,05

 

Pakkerejser1

0,29

-0,24

Personbiler

3,91

-0,03

 

Flybilletter1

0,14

-0,12

Fjernvarme

1,51

-0,03

 

It-udstyr

1,12

-0,07

1Prisudviklingen på restauranter, pakkerejser og flybilletter er blevet estimeret i flere perioder det seneste år herunder den seneste måned.
Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Højere årsstigning på varer

I februar 2021 var årsstigningen på varer 0,6 pct. Det er højere end i januar, hvor årsstigningen lå på 0,3 pct. Den højere årlige prisstigning på varer i forhold til måneden før skyldes i høj grad prisændringer på benzin og diesel samt elektricitet. Februar måneds årsstigning på tjenester lå ligeledes på 0,6 pct., hvilket er lavere end måneden før, hvor årsstigningen var på 0,7 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Størst prisstigning på tobak det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den største årlige prisstigning i februar. Stigningen på 15,4 pct. skyldes primært højere priser på tobak. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 4,5 pct., hvilket især skyldes lavere priser på teletjenester.

Højere priser på tøj den seneste måned

Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft den største prisstigning. Stigningen på 1,9 pct. skyldes overvejende afslutningen på vinterudsalget på tøj og sko. Alkoholiske drikkevarer og tobak faldt 1,7 pct., hvilket bl.a. skyldes prisfald på cigaretter.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Feb.

 

Jan.

Feb.

Jan. - feb. 2021

Jan. 2020
- jan. 2021

Feb. 2020
- feb. 2021

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,6

103,6

104,2

0,6

0,6

0,6

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

104,9

104,4

105,0

0,6

0,3

0,1

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

103,0

121,0

118,9

-1,7

17,4

15,4

Beklædning og fodtøj

3,89

90,7

88,4

90,1

1,9

2,6

-0,7

Boligbenyttelse, el og varme

30,6

104,7

104,6

106,0

1,3

0,3

1,2

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

97,6

95,2

95,1

-0,1

-2,8

-2,6

Sundhed

3,19

104,5

104,3

104,8

0,5

0,4

0,3

Transport

11,33

103,7

102,9

103,5

0,6

-1,0

-0,2

Kommunikation

2,06

84,6

80,8

80,8

0,0

-4,3

-4,5

Fritid og kultur

10,53

106,7

103,8

104,3

0,5

-1,1

-2,2

Uddannelse

0,97

113,1

117,0

117,0

0,0

3,4

3,4

Restauranter og hoteller

4,78

106,1

107,2

107,4

0,2

0,7

1,2

Andre varer og tjenester

9,85

106,1

107,6

107,5

-0,1

1,3

1,3

Varer

50,04

99,1

99,2

99,7

0,5

0,3

0,6

Tjenester

49,96

107,8

107,7

108,5

0,7

0,7

0,6

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

103,9

104,2

104,7

0,5

1,1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

104,3

103,8

104,4

0,6

0,2

0,1

HICP i alt

103,0

103,0

103,5

0,5

0,4

0,5

HICP-CT i alt

103,4

102,8

103,3

0,5

-0,2

-0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,6 %
Feb. 2020 - feb. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,8 %
Feb. 2020 - feb. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. marts 2021 - Nr. 79

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation