Gå til sidens indhold

6.000 flere lønmodtagere i marts

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) marts 2021

For anden måned i træk er antallet af lønmodtagere steget. I marts steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 6.000 personer, når der er taget højde for sæsonkorrektion. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. sammenlignet med februar. I marts var der 2.769.000 personer med lønmodtagerjob. Det er 32.000 lavere end antallet af lønmodtagere umiddelbart inden COVID-19-nedlukningen i foråret 2020.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i både privat og offentlig sektor i marts

Fra februar til marts steg antallet af lønmodtagere med 3.000 personer i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. Stigningen kommer efter betydelige fald i lønmodtagerbeskæftigelsen i sektoren i december 2020 og januar 2021 som følge af COVID-19-nedlukningerne. I sektoren offentlig forvaltning og service er der også kommet 3.000 flere ansatte fra februar til marts, svarende til en stigning på 0,3 pct.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret*. 2021

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2761912

2763209

2769149

0,2

Offentlig forvaltning og service

846680

848019

850872

0,3

Virksomheder og organisationer1

1914813

1914802

1917868

0,2

Uoplyst sektor

419

389

409

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret*. 2021

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2761912

2763209

2769149

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42324

42216

41712

-1,2

Råstofindvinding

3953

3925

3933

0,2

Industri

306180

307313

306708

-0,2

Energiforsyning

11124

11136

11232

0,9

Vandforsyning og renovation

12213

12221

12242

0,2

Bygge og anlæg

175080

175161

177225

1,2

Handel

434058

434416

435272

0,2

Transport

135051

135762

136721

0,7

Hoteller og restauranter

89372

87691

86041

-1,9

Information og kommunikation

113569

113768

114186

0,4

Finansiering og forsikring

84585

84985

85034

0,1

Ejendomshandel og udlejning

40948

41464

41546

0,2

Videnservice

155653

156100

156649

0,4

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

151254

151475

152704

0,8

Offentlig administration, forsvar og politi

154724

155094

156910

1,2

Undervisning

217750

216675

216888

0,1

Sundhed og socialvæsen

525961

527279

528373

0,2

Kultur og fritid

48214

46936

46325

-1,3

Andre serviceydelser mv.

59478

59202

59041

-0,3

Uoplyst aktivitet

419

389

409

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket siden marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der er blevet sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt, fordi nogle ansatte, særligt i perioderne med omfattende nedlukninger, har længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette bliver der metodemæssigt kompenseret for ved for sådanne perioder at justere grænserne for, hvor lange fraværsperioder, der medtages. Usikkerheden er større, jo mere omfattende nedlukningen er.

Lønmodtagere, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, regnes fortsat som beskæftigede under fraværet. Dette gælder også personer, som pga. den særlige situation er hjemsendt uden at arbejde, herunder både lønmodtagere som virksomheden modtager lønkompensation for, og lønmodtagere der ikke modtager løn under fraværet.

Lønmodtagere, som er opsagt, men fortsat modtager løn i opsigelsesperioden, vil optræde som beskæftigede i denne opgørelse, indtil lønudbetalingen ophører. Virkningerne af afskedigelser vil derfor i sådanne tilfælde kunne fremgå af statistikken med flere måneders forsinkelse.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i februar nedjusteret med 1.000 personer før sæsonkorrektion. For januar er lønmodtagerbeskæftigelsen opjusteret med 1.000 personer. Revisionerne er normale for statistikken og er af sædvanlig størrelsesorden. De hænger sammen med, at datagrundlaget for de pågældende måneder er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. maj 2021 - Nr. 189

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation