Gå til sidens indhold

Ledigheden falder igen

Arbejdsløsheden (md.) marts 2021

Efter to måneder med stigende ledighed i januar og februar faldt ledigheden igen fra februar til marts. Fra februar til marts faldt den sæsonkorrigerede ledighed med 1.800 til 128.600, svarende til en ledighedsprocent på 4,5 pct. Tallene for de foregående måneder er revideret, idet ledigheden for februar er nedjusteret med 1.300 og for januar med 700. Revisionerne er større end normalt, hvilket primært kan henføres til sæsonkorrektionen af de store udsving i hele den periode, hvor arbejdsmarkedet har været påvirket af COVID-19.

Ledigheden fordelt efter ydelsestype, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

De yngste har oplevet de største ledighedsfald siden ledigheden toppede

Fra maj 2020, hvor ledigheden toppede som følge af den første COVID-19-bølge, er ledigheden faldet med knap 2 procentpoint for de 25-29-årige, hvilket er det største absolutte fald, mens det største relative fald er for de 16-24-årige.

Ledighedsprocent for aldersgrupper, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

De 16-24-åriges ledighedsprocent på samme niveau som før COVID-19

Ledighedsprocenten for de 16-24-årige er tilbage på samme niveau på 1,9 pct. som før COVID-19. De 25-29-åriges ledighedsprocent steg med ca. 3 procentpoint fra februar til maj 2020, hvorefter den er faldet med ca. 2 procentpoint til de nuværende 7,9 pct. i marts 2021. For de 60+-årige ligger ledighedsprocenten i marts 2021 på samme niveau på 5,0 pct. som i maj 2020. Hertil skal det dog bemærkes, at folkepensionsalderen i samme periode er blevet gradvist forhøjet, hvilket isoleret set har medført stigende ledighedsprocenter for de 60+-årige, da arbejdsstyrken (nævneren i procentberegningen) i samme periode er holdt konstant.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2020

2021

2020

2021

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

125,5

127,2

130,4

128,6

4,4

4,5

4,6

4,5

Nettoledige

111,7

115,5

119,1

117,3

3,9

4,0

4,2

4,1

Dagpengemodtagere

96,8

99,1

102,3

100,6

Kontanthjælpsmodtagere

14,9

16,4

16,8

16,6

Aktiverede

13,7

11,7

11,3

11,3

Dagpengemodtagere

9,8

8,6

8,6

8,8

Kontanthjælpsmodtagere

3,9

3,1

2,7

2,5

Mænd

63,2

63,6

65,6

63,9

4,3

4,3

4,4

4,3

Kvinder

62,3

63,5

64,8

64,7

4,5

4,6

4,7

4,7

16-24 år

7,5

7,7

8,0

7,7

1,9

1,9

2,0

1,9

25-29 år

24,0

24,1

24,6

24,2

7,8

7,9

8,0

7,9

30-39 år

34,5

34,6

35,7

35,1

6,0

6,0

6,2

6,1

40-49 år

23,3

23,8

24,4

24,1

3,6

3,7

3,8

3,7

50-59 år

24,1

24,4

24,9

24,6

3,6

3,7

3,8

3,7

60-65 år2

12,1

12,4

12,8

12,9

4,7

4,8

5,0

5,0

Byen København

25,1

25,7

26,4

26,5

5,7

5,8

5,9

6,0

Københavns omegn

12,9

13,1

13,2

13,3

4,8

4,9

4,9

4,9

Nordsjælland

7,7

7,8

7,9

7,7

3,5

3,5

3,6

3,5

Bornholm

0,8

0,8

0,8

0,8

4,6

4,6

5,0

4,9

Østsjælland

4,6

4,6

4,8

4,7

3,7

3,7

3,8

3,8

Vest- og Sydsjælland

11,3

11,5

11,8

11,5

4,2

4,3

4,4

4,3

Fyn

10,7

10,8

11,1

10,8

4,6

4,7

4,8

4,7

Sydjylland

12,9

13,0

13,4

13,0

3,7

3,7

3,9

3,8

Østjylland

19,3

19,7

20,1

20,0

4,3

4,4

4,5

4,5

Vestjylland

6,8

6,8

6,9

6,6

3,3

3,3

3,4

3,2

Nordjylland

13,5

13,4

14,0

13,7

4,8

4,8

5,0

4,9

1 Ledighedsprocenterne beregnes ift. til de 16-65-årige i arbejdsstyrken med reference til ultimo november 2019.
2 Fra januar 2019 medtælles der flere ledige 65-årige i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Arbejdskraftundersøgelsen opgør 180.000 ledige i marts

Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) var der i marts 180.000 ledige, når der tages højde for sæsonkorrektion. AKU-ledigheden opgøres på baggrund af interviews i en stikprøve blandt 15-74-årige personer, hvor de adspurgte oplyser, at de ikke har et arbejde men søger og kan påbegynde et arbejde. AKU er grundlæggende en kvartalsundersøgelse, og derfor skal de månedlige AKU-ledighedstal anvendes med forsigtighed. Danmarks Statistik offentliggør månedlige AKU-ledighedstal i overensstemmelse med Eurostats offentliggørelse af AKU-månedstal for alle EU-lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Uddybende notat omkring COVID-19

COVID-19-nedlukningens betydning for statistikken og de iværksatte hjælpepakker mv. er beskrevet i dette notat: Særlige forhold ved ledigheden for marts 2021 (pdf).

Nyt fra Danmarks Statistik

29. april 2021 - Nr. 159

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation