Gå til sidens indhold

Stigende ledighed for anden måned i træk

Arbejdsløsheden (md.) februar 2021

Fra januar til februar steg ledigheden med 3.800 til 131.700, svarende til 4,6 pct. Stigningen skyldes flere ikke-aktiverede ledige, både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der tilsammen steg med 3.900, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 200. Udviklingen skal ses i lyset af nedlukningen i slutningen af december 2020.

Ledigheden fordelt efter ydelsestype, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Hovedstadsregionen har været hårdest ramt af det seneste års nedlukninger

Fra februar 2020 til februar 2021 er ledigheden samlet set steget med 1,0 procentpoint fra 3,6 pct. i februar 2020 til 4,6 pct. i februar 2021. De seks kommuner, der i procentpoint har oplevet de højeste stigninger i den sæson-korrigerede ledighed siden februar 2020, er alle beliggende i Hovedstadsregionen.

Nævnt i rækkefølge drejer det sig om Tårnby med en stigning på 2,3 procentpoint, efterfulgt af Brøndby (2,1), Ishøj (1,9), Dragør (1,8), København (1,8) og Rødovre (1,8). I den modsatte ende af skalaen er det kommunerne i Vest- og Sydjylland, der i samme periode har oplevet de mindste stigninger i den sæsonkorrigerede ledighed. Her ligger Lemvig og Ærø hver især med stigninger på 0,2 procentpoint lavest, efterfulgt af Ringkøbing-Skjern og Aabenraa med stigninger på 0,3 procentpoint fra februar 2020 til februar 2021.

Stigning i ledigheden fra februar 2020 til februar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/aus08

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2020

2021

2020

2021

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

128,4

125,8

127,9

131,7

4,5

4,4

4,5

4,6

Nettoledige

114,3

112,0

116,3

120,2

4,0

3,9

4,1

4,2

Dagpengemodtagere

98,9

97,1

99,8

103,1

Kontanthjælpsmodtagere

15,4

15,0

16,5

17,2

Aktiverede

14,1

13,8

11,6

11,4

Dagpengemodtagere

9,8

9,9

8,6

8,7

Kontanthjælpsmodtagere

4,2

3,9

3,1

2,7

Mænd

65,5

63,4

64,2

65,9

4,4

4,3

4,3

4,5

Kvinder

62,9

62,4

63,7

65,7

4,6

4,5

4,6

4,8

16-24 år

7,8

7,5

7,8

8,1

1,9

1,9

1,9

2,0

25-29 år

24,3

24,0

24,4

25,0

7,9

7,8

8,0

8,2

30-39 år

35,0

34,6

34,8

35,8

6,1

6,0

6,1

6,3

40-49 år

24,0

23,4

23,9

24,6

3,7

3,6

3,7

3,8

50-59 år

25,0

24,2

24,6

25,3

3,8

3,7

3,7

3,8

60-65 år2

12,2

12,1

12,5

12,9

4,7

4,7

4,8

5,0

Byen København

25,3

25,1

25,8

26,6

5,7

5,7

5,8

6,0

Københavns omegn

13,0

12,9

13,1

13,3

4,9

4,8

4,9

5,0

Nordsjælland

7,8

7,6

7,8

7,9

3,5

3,4

3,5

3,6

Bornholm

0,8

0,8

0,8

0,9

5,0

4,9

5,0

5,2

Østsjælland

4,6

4,6

4,6

4,8

3,7

3,7

3,7

3,9

Vest- og Sydsjælland

11,7

11,4

11,6

11,9

4,4

4,2

4,3

4,4

Fyn

11,0

10,7

10,9

11,3

4,8

4,7

4,8

4,9

Sydjylland

13,4

13,0

13,1

13,6

3,9

3,7

3,8

3,9

Østjylland

19,8

19,4

19,8

20,3

4,5

4,3

4,4

4,6

Vestjylland

7,1

6,8

6,9

7,1

3,4

3,3

3,3

3,4

Nordjylland

13,8

13,5

13,5

14,1

4,9

4,8

4,8

5,0

1 Ledighedsprocenterne beregnes ift. til de 16-65-årige i arbejdsstyrken med reference til ultimo november 2019.
2 Fra januar 2019 medtælles der flere ledige 65-årige i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Arbejdskraftundersøgelsen opgør 184.000 ledige i februar

Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) var der i februar 184.000 ledige, når der tages højde for sæsonkorrektion. AKU-ledigheden opgøres på baggrund af interviews i en stikprøve blandt 15-74-årige personer, hvor de ledige selv oplyser, at de ikke har et arbejde men søger og kan påbegynde et arbejde. AKU er grundlæggende en kvartalsundersøgelse, og derfor skal de månedlige AKU-ledighedstal anvendes med forsigtighed. Danmarks Statistik offentliggør månedlige AKU-ledighedstal i overensstemmelse med Eurostats offentliggørelse af AKU-månedstal for alle EU-lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Uddybende notat omkring COVID-19

COVID-19-nedlukningens betydning for statistikken og de iværksatte hjælpepakker mv. er beskrevet i dette notat: Særlige forhold ved ledigheden for februar 2021 (pdf).

Nyt fra Danmarks Statistik

31. marts 2021 - Nr. 118

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation