Gå til sidens indhold

Ledigheden steg for første gang i otte måneder

Arbejdsløsheden (md.) januar 2021

Fra december til januar steg ledigheden med 1.300 til 126.700. Det er første måned med stigende ledighed siden maj. Stigningen skyldes flere ikke-aktiverede ledige, både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der tilsammen steg med 3.400. Samtidig faldt antallet af aktiverede ledige i januar med 2.100, hvilket skal ses i lyset af de delvist nedlukkede jobcentre i forbindelse med nedlukningen i december. Dette ligner udviklingen under den første nedlukning i foråret, hvor antallet af aktiverede ledige blev mere end halveret.

Ledigheden fordelt efter ydelsestype, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Mænds og kvinders ledighedsprocenter har udviklet sig forskelligt

Frem til nedlukningen i marts lå kvinders ledighedsprocent typisk 0,5 procentpoint højere end mænds. Efter nedlukningen i foråret blev denne forskel indsnævret, så mænd og kvinder i august og september havde samme ledighedsprocent. Siden september har kvinders ledighedsprocent igen ligget lidt over mænds, og i januar steg den til 4,6 pct., mens den for mænd uændret var 4,3 pct.

Ledighedsprocenten for mænd og kvinderKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2020

2021

2020

2021

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

131,1

128,0

125,5

126,7

4,6

4,5

4,4

4,4

Nettoledige

116,8

113,9

111,6

115,0

4,1

4,0

3,9

4,0

Dagpengemodtagere

100,8

98,5

96,7

98,7

Kontanthjælpsmodtagere

16,0

15,3

14,9

16,2

Aktiverede

14,3

14,1

13,8

11,8

Dagpengemodtagere

9,8

9,8

9,9

8,7

Kontanthjælpsmodtagere

4,5

4,3

4,0

3,1

Mænd

66,9

65,2

63,3

63,5

4,5

4,4

4,3

4,3

Kvinder

64,2

62,8

62,2

63,3

4,7

4,6

4,5

4,6

16-24 år

7,9

7,7

7,5

7,6

2,0

1,9

1,9

1,9

25-29 år

24,8

24,3

23,9

24,1

8,1

8,0

7,8

7,9

30-39 år

35,6

34,9

34,5

34,5

6,2

6,1

6,0

6,0

40-49 år

24,7

23,9

23,3

23,7

3,8

3,7

3,6

3,6

50-59 år

25,7

25,0

24,2

24,4

3,9

3,8

3,6

3,7

60-65 år2

12,3

12,1

12,0

12,4

4,8

4,7

4,7

4,8

Byen København

25,6

25,3

25,1

25,6

5,8

5,7

5,6

5,8

Københavns omegn

13,3

13,0

12,9

13,0

5,0

4,9

4,8

4,9

Nordsjælland

7,9

7,8

7,7

7,7

3,6

3,5

3,5

3,5

Bornholm

0,8

0,8

0,8

0,8

4,9

4,8

4,7

4,7

Østsjælland

4,7

4,6

4,5

4,6

3,8

3,7

3,7

3,7

Vest- og Sydsjælland

12,0

11,7

11,3

11,5

4,5

4,3

4,2

4,3

Fyn

11,2

10,9

10,7

10,8

4,9

4,7

4,6

4,7

Sydjylland

13,9

13,4

12,9

13,0

4,0

3,9

3,7

3,7

Østjylland

20,5

19,8

19,4

19,6

4,6

4,4

4,4

4,4

Vestjylland

7,3

7,0

6,8

6,7

3,5

3,4

3,3

3,3

Nordjylland

13,7

13,7

13,4

13,4

4,9

4,9

4,8

4,8

1 Ledighedsprocenterne beregnes ift. til de 16-65-årige i arbejdsstyrken med reference til ultimo november 2019.
2 Fra januar 2019 medtælles der flere ledige 65-årige i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Arbejdskraftundersøgelsen opgør 182.000 ledige i januar

Ifølge Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse (AKU) var der i januar 182.000 ledige, når der tages højde for sæsonkorrektion. AKU-ledigheden opgøres på baggrund af interviews i en stikprøve blandt 15-74-årige personer, hvor de ledige selv oplyser, at de ikke har et arbejde men søger og kan påbegynde et arbejde. AKU er grundlæggende en kvartals-undersøgelse, og derfor skal de månedlige AKU-ledighedstal anvendes med forsigtighed. Danmarks Statistik offentliggør månedlige AKU-ledighedstal i overensstemmelse med Eurostats offentliggørelse af AKU-månedstal for alle EU-lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Uddybende notat omkring COVID-19

COVID-19-nedlukningens betydning for statistikken og de iværksatte hjælpepakker mv. er beskrevet i dette notat: Særlige forhold ved ledigheden for januar 2021 (pdf).

Nyt fra Danmarks Statistik

4. marts 2021 - Nr. 71

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation