Gå til sidens indhold

Rekordstore prisstigninger på boliger

Ejendomssalg (md.) april 2021

Prisudviklingen for både enfamiliehuse og ejerlejligheder steg med ca. 15 pct. i april målt i forhold til samme måned året før. Det er de næsthøjeste årsstigninger siden statistikkens start i 2006, kun overgået af årsstigningen for marts 2021, hvor prisudviklingen for enfamiliehuse slog rekord med en stigning på 17 pct.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14

Opbremsning i salgstallet for enfamiliehuse efter rekordsalg i marts

De høje salgstal for enfamiliehuse siden juni 2020 er fortsat ind i 2021 og ligger fortsat over gennemsnittet for perioden 2015 - 2019 samt 2020-niveauet. Salgstallet for april er faldet i forhold til marts, men dette skal ses i lyset af, at der i marts, for første gang nogensinde siden statistikkens start i 2006, blev handlet over 7.000 enfamiliehuse i almindelig fri handel i en enkelt måned.

Antal solgte enfamiliehuse i almindelig fri handel, hele landetKilde: www.statistikbanken.dk/ej13

Færre solgte ejerlejligheder

Salgstallet for ejerlejligheder ligger i 2021 fortsat over gennemsnittet for perioden 2015 - 2019, omend der er sket et fald i april, som nu ligger tættere på gennemsnitsniveauet for perioden 2015 - 2019. Salgstallet for februar og marts slog rekord med over 2.300 solgte ejerlejligheder. Det er det højeste niveau siden statistikkens start i 2006.

Antal solgte ejerlejligheder i almindelig fri handel, hele landetKilde: www.statistikbanken.dk/ej13

Nyt fra Danmarks Statistik

30. juni 2021 - Nr. 252

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum. Metoden er nærmere beskrevet i statistikdokumentationen og på emnesiden.

Danmarks Statistik vil i løbet af 2022 igangsætte en undersøgelse, der har til formål at undersøge om den nuværende særlige beregningsmetode for de foreløbige prisudviklinger er den mest optimale at anvende ved at undersøge alternative metoder. I juli 2021 udgav Danmarks Statistik en analyse: Pålideligheden af de foreløbige tal for boligprisudviklingen. Af analysens hovedkonklusioner fremgik det blandt andet, hvilke størrelsesordener statistikkens revisioner kan forventes at have.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation