Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Boligpriserne steg i 2020

Ejendomssalg (md.) december 2020

På trods af, at der har været økonomisk tilbagegang i Danmark i 2020 grundet COVID-19, steg boligpriserne på landsplan. Sommerhuse var den boligtype, der steg mest i pris. Fra 2019 til 2020 blev et sommerhus i gennemsnit 8,2 pct. dyrere. Ejerlejligheder steg med 5,7 pct. og enfamiliehuse med 4,2 pct. Både priserne på ejerlejligheder og enfamiliehuse har i nogle år ligget over det høje niveau i 2006 og 2007, mens priserne på sommerhuse først nu er tilbage på 2006-niveauet.

Prisindeks for enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej6

Priserne på enfamiliehuse steg mest på Bornholm

Bornholm var populær og ligger øverst på listen over landsdele, der oplevede den største prisstigning på enfamiliehuse i 2020 i forhold til året før. Generelt steg huspriserne i Østdanmark mere end landsgennemsnittet, mens det var lige omvendt i Vestdanmark, hvor huspriserne steg mindre end landsgennemsnittet. Alle landets 11 landsdele oplevede stigende huspriser i 2020. Den laveste prisstigning på enfamiliehuse var i Landsdel Nordjylland på 1,4 pct. Til sammenligning steg den generelle prisudvikling i forbrugerpriserne med 0,4 pct. i samme periode.

Procentvis prisudvikling for enfamiliehuse, fordelt på landsdele. Fra 2019 til 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej66

Kun ejerlejlighederne i København steg mere i pris end landsgennemsnittet

Som den eneste landsdel oplevede Byen København en større prisstigning på ejerlejligheder end landsgennemsnittet. København trækker landsgennemsnittet op, fordi der handles flest ejerlejligheder i København, som samtidig handles til højere priser end i resten af landet. Det var ikke alle landsdele, der oplevede stigende priser på ejerlejligheder i 2020. I Landsdel Sydjylland faldt ejerlejlighedspriserne med 2,2 pct., mens de på Fyn faldt med 0,7 pct.

Procentvis prisudvikling for ejerlejligheder, fordelt på landsdele. Fra 2019 til 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej66

Store prisstigninger på sommerhuse - især på Bornholm

Bornholm ligger også øverst på listen over landsdele, der oplevede den største prisstigning for sommerhuse i 2020. Her steg sommerhuspriserne med 14,9 pct., mens de steg med 11,4 pct. i Vest- og Sydsjælland. Ingen andre landsdele oplevede tocifrede prisstigninger på sommerhuse i 2020. Til gengæld var der ingen landsdele, hvor sommerhuspriserne faldt i 2020. Generelt steg sommerhuspriserne i Østdanmark mere end landsgennemsnittet, mens det var lige omvendt i Vestdanmark, hvor sommerhuspriserne steg mindre end landsgennemsnittet.

Procentvis prisudvikling for sommerhuse, fordelt på landsdele. Fra 2019 til 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej66

Salget af enfamiliehuse og sommerhuse slog rekord i 2020

Med næsten 61.000 handler slog salget af enfamiliehuse rekord i 2020. Aldrig før har der været handlet så mange enfamiliehuse siden statistikkens start i 1992. Salget af sommerhuse slog også rekord i 2020 med over 16.000 salg. Det er det år med den største handelsaktivitet på sommerhusmarkedet og næsten 32 pct. højere end det næsthøjeste år i 2005. Handlen med ejerlejligheder lå på lidt over 21.000 i 2020, hvilket rækker til en sjette plads over år med den højeste handelsaktivitet på ejerlejlighedsmarkedet. Handlen med enfamiliehuse udgjorde ca. 62 pct. af det samlede boligsalg i 2020, mens ejerlejlighedsmarkedet udgjorde ca. 22 pct. og sommerhusmarkedet ca. 17 pct. af det samlede boligsalg.

Antal salg af enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på landsplan, almindelig fri handelKilde: www.statistikbanken.dk/ejen88

Nyt fra Danmarks Statistik

26. februar 2021 - Nr. 64

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum. Metoden er nærmere beskrevet i statistikdokumentationen og på emnesiden.

Danmarks Statistik vil i løbet af 2022 igangsætte en undersøgelse, der har til formål at undersøge om den nuværende særlige beregningsmetode for de foreløbige prisudviklinger er den mest optimale at anvende ved at undersøge alternative metoder. I juli 2021 udgav Danmarks Statistik en analyse: Pålideligheden af de foreløbige tal for boligprisudviklingen. Af analysens hovedkonklusioner fremgik det blandt andet, hvilke størrelsesordener statistikkens revisioner kan forventes at have.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation