Gå til sidens indhold

Mænd i alle brancher arbejder mere end kvinder

Arbejdskraftundersøgelsen (tema) 3. kvt. 2018

I tredje kvartal 2018 var beskæftigede mænds gennemsnitlige normale arbejdstid 37 timer ugentligt, mens kvinders var 33 timer. Den normale arbejdstid for mænd var inden for alle brancher højere end den normale arbejdstid for kvinder. Forskellen i normal arbejdstid mellem mænd og kvinder var størst inden for branchen landbrug, skovbrug og fiskeri, hvor mænd arbejdede ti timer mere i gennemsnit ugentligt end kvinder. Den mindste forskel findes i branchen offentlig administration, undervisning og sundhed, hvor mændene havde en normal arbejdstid, der i gennemsnit var en time længere end kvindernes normale arbejdstid. Det viser den kvartalsvise arbejdskraftundersøgelse (AKU).

Gennemsnitlig normal ugentlig arbejdstid i hovedjob og ét bijob fordelt på køn og branche. 3. kvt. 2018

Mænd og kvinder ønsker næsten lige ofte at arbejde flere timer

I tredje kvartal 2018 angav 6 pct. af de beskæftigede, at de ønsker at arbejde flere timer om ugen. For mænd og kvinder er andelene stort set ens, idet 6 pct. af mændene og 7 pct. af kvinderne angav, at de ønsker at arbejde flere timer.  

Alt efter om der er tale om heltids- eller deltidsansatte, er der betydelig forskel på, hvor stor en andel af de beskæftigede, der ønsker at arbejde flere timer. For beskæftigede heltidsansatte var det 3 pct., der ønsker at arbejde flere timer, mens det for beskæftigede deltidsansatte var 15 pct. For deltidsansatte mænd var det 16 pct. af de beskæftigede, der angav, at de ville arbejde flere timer, mens det for heltidsansatte mænd var 4 pct. For både deltids- og heltidsansatte kvinder var andelene, der ønsker at arbejde flere timer, stort set lig mændenes andele, nemlig 15 pct. for deltidsansatte og 3 pct. for heltidsansatte kvinder.

Beskæftigede i brancher med lavere arbejdstid ønsker oftere flere timer

Der er en sammenhæng mellem en kort gennemsnitlig normal arbejdsuge og en høj andel af beskæftigede, der ønsker at arbejde flere timer ugentligt. Inden for brancherne handel og tranport mv. og offentlig administration, undervisning og sundhed er det hhv. 8 og 7 pct. af alle beskæftigede i brancherne, der ønsker at arbejde flere timer. Samtidig ligger den gennemsnitlige normale arbejdstid forholdsvis lavt med hhv. 32 og 35 timer i disse brancher.

Inden for brancherne industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og bygge og anlæg er der omvendt færre, der ønsker at arbejde flere timer (5 pct. og 2 pct.), og disse brancher har en højere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (38 timer og 39 timer).

Andelen af de beskæftigede inden for brancherne, der ønsker at arbejde flere timer og gennemsnitlig normal ugentlig arbejdstid i hovedjob og ét bijob fordelt på branche. 3. kvt. 2018

 

Andel, der ønsker flere timer

Gennemsnitlig normal arbejdstid

 

pct.

timer

I alt

6

35

Handel og tranport mv.

8

32

Offentlig administration, undervisning og sundhed

7

35

Finansiering og forsikring

6

37

Kultur, fritid og anden service

6

32

Erhvervsservice

5

36

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

5

38

Bygge og anlæg

2

39

Landbrug, skovbrug og fiskeri

43

Information og kommunikation

37

Ejendomshandel og udlejning

36

Anm.: Grundet stikprøveusikkerhed er det ikke muligt at beregne andele, der ønsker flere timer inden for brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri, information og kommunikation og ejendomshandel og udlejning.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. december 2018 - Nr. 474

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper i alle europæiske lande. Der er siden 2010 blevet spurgt ind til sort arbejde i Arbejdskraftundersøgelsen én gang årligt. Metoden til at afgrænse sort arbejde er i overensstemmelse med Nationalregnskabets metode.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation