Gå til sidens indhold

Uændrede normeringer trods flere ansatte

Børnepasning før skolestart 2018

På landsplan er normeringerne for dagtilbud i 2018 identiske med normeringerne for 2017, til trods for at der er ansat 700 flere. Normeringerne for hele landet i 2018 er for dagpleje på 3,4, for de 0-2-årige ("vuggestue") på 3,1 og for de 3-5-årige ("børnehave") på 6,2 børn pr. voksen. Alene for at fastholde normeringerene på 2018-niveau, vil der de kommende år være behov for at ansætte flere, da der kommer flere børn i førskolealderen. Over de næste ti år skal antallet af ansatte i dagtilbud formentlig øges med 8.700 personer, og ses der alene på de kommende fire år, er dette tal 2.400. Disse tal er beregnet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, 2018-normeringsniveau og erfaringer fra 2017 og 2018 om det faktiske antal børn passet i dagplejen og de kommunale og selvejende daginstitutioner.

Årlige meransættelser i dagtilbud, hvis normeringer skal fastholdes på 2018-niveauKilde: www.statistikbanken.dk/frdk119.

Behov for flere ansatte skyldes flere børn

Når der bliver behov for flere ansatte skyldes det som nævnt tidligere, at det forventes, at antallet af børn i førkolealderen i årene frem til 2028 vil vokse. Under hensyntagen til barselsperioder for de 0-årige og skolestart ved 6-års alderen kan antal børn med et potentielt behov for pasningstilbud beregnes med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. I 2028 kan omkring 50.000 flere børn end i 2019 således have behov for pasning.

Antal potentielle dagtilbudsbørnKilde: www.statistikbanken.dk/folk1a og www.statistikbanken.dk/frdk119.

700 flere ansatte i 2018 end i 2017

Selvom antallet af børn passet i dagplejen og daginstitutioner på landsplan stort set er uændret fra 2017 til 2018, er der 700 flere fuldtidsansatte i 2018. Når normeringerne på landsplan ift. 2017 er uændret trods flere ansatte, skyldes det, at der er kommet flere børn i aldersgruppen 0-2 år og færre i aldersgruppen 3-5 år, og de 0-2-årige kræver typisk dobbelt så meget pædagogisk personale som de 3-5-årige.

Lokale ændringer i normeringerne

Til trods for uændrede normeringstal på landsplan sammenlignet med 2017, er der sket ændringer på kommunalt niveau. I 81 kommuner er afvigelsen for de 3-5-årige fra 2017 - 2018 inden for ±5 pct., hvoraf 19 kommuner har uændrede normeringer. I 17 kommuner er ændringen større end ±5 pct., hvoraf 8 kommuner har bedre normeringer, og ni kommuner har dårligere normeringer. For landets kommuner er ændringen fra 2017 til 2018 for de 3-5-årige vist i figuren nedenfor.

Ændring i pct. af normeringerne på kommuneniveau for 3-5-årige fra 2017 til 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/boern3.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. september 2019 - Nr. 353

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Normeringstallet er en beregning af de samlede pasningsressourcer på både kommunalt og forældrebestyrelse niveau i forhold til antal børn, og beregnes for kommunale og selvejende daginstitutioner, ved at dividere antal børn med personale, begge i fuldtidsenheder. Det er kun pædagogisk personale som pædagogiske ledere, pædagoger, assistenter mv., der medregnes. Normeringstallet er opgjort som en brutto-normering, hvor personalets samlede opgaver som børnetid, forældresamtaler mv. indgår i opgørelsen, og der tages ikke højde for åbningstider. Hverken for børn eller personale fratrækkes sygdom eller ferie, men for personalet foretages barselskorrektion. Vikarforbrug og støttepersonale indgår også i normeringsberegningen.
Tal for privatinstitutioner opgøres separat, og udgives som statistikken PBOERN dog uden normeringsberegning.
Læs mere om metoden i statistikdokumentationen. Se også emnesiden

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation