Gå til sidens indhold

1,5 mio. kvæg i Danmark

Kvægbestanden 31. december 2020

Bestanden af kvæg i Danmark var på 1,5 mio. dyr 31. december 2020, hvilket er uændret i forhold til samme tidspunkt i 2019. Der var 565.000 malkekøer, hvilket er 0,4 pct. flere. Det har medvirket til, at mælkeproduktionen i de første tre kvartaler af 2020 har været lidt over produktionen i 2019 (se Animalsk produktion 3. kvt. 2020 2020:425).

Kvægbestanden og mælkeproduktionenKilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5 og ani71

Færre tyre og stude, men flere kvier

Tyre og stude udgjorde 229.000 stk. og kvier 625.000 stk., hvoraf de 177.000 kvier var drægtige. Den lille stigning i bestanden skyldes primært flere kvier under et år, mens antallet af tyre og stude under et år samt ammekøer faldt. Antallet af ammekøer er stadig faldende og lå på 80.000 køer 31. december 2020, hvilket er et fald på knap 25 pct. på ti år.

I Danmark er kvægproduktionen primært baseret på produktion af mælk, og langt de fleste køer er derfor malkekøer. Stort set alle tyre og stude anvendes til kødproduktion, og de fleste slagtes omkring etårsalderen. Et mindre antal af kalvene eksporteres. Hovedparten af kvierne anvendes til udskiftning af malke- og ammekøerne, og de indgår derfor i længere tid i bestanden.

Økonomien blev forbedret i 2019

De seneste regnskabstal for 2019 viser, at økonomien var bedre i 2019 for mælke-producenterne end i 2018 - og der blev flere økologiske mælkeproducenter. Nettooverskud pr. ko inkl. opdræt var 1.113 kr. i den konventionelle produktion, mens den var 909 kr. i den økologiske produktion. Hvis der ses på lønningsevnen pr. arbejdstime var den næsten ens med hhv. 226 kr. og 224 kr. pr. arbejdstime. Læs mere i publikationen Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2019.

Kvægbestanden

 

2019

2020

Ændring

 

31. dec.
 

31. marts
 

30. juni
 

30. sept.
 

31. dec.
 

31. dec. 2019
- 31. dec. 2020

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1500220

1496786

1516779

1512196

1499683

-537

0,0

Tyre og stude

238767

236373

237988

233028

228593

-10174

-4,3

Under ½ år

110799

105788

111406

114256

107935

-2864

-2,6

½ år-<1 år

91571

91585

82282

78989

85362

-6209

-6,8

1-<2 år

26124

28395

32415

28398

25221

-903

-3,5

2 år og over

10273

10605

11885

11385

10075

-198

-1,9

Kvier

616022

616379

625904

626436

625390

9368

1,5

Under ½ år

165606

161987

164733

171723

172234

6628

4,0

½ år-<1 år

153802

159347

158740

155631

158226

4424

2,9

1-<2 år

254073

254653

258102

255618

253860

-213

-0,1

2 år og over

42541

40392

44329

43464

41070

-1471

-3,5

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Drægtige kvier

176082

179269

183678

176471

177441

1359

0,8

1-<2 år

152254

158015

160438

153580

154910

2656

1,7

2 år og over

23828

21254

23240

22891

22531

-1297

-5,4

Køer

645431

644034

652887

652732

645700

269

0,0

Malkekøer

562707

561501

567107

568376

565227

2520

0,4

Ammekøer

82724

82533

85780

84356

80473

-2251

-2,7

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31. december 2020

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

228593

625390

565227

80473

1499683

Region Hovedstaden

4984

10646

8063

3344

27037

København og Nordsjælland2

2512

4608

2197

2877

12194

Landsdel Bornholm

2472

6038

5866

467

14843

Region Sjælland

14590

28702

17722

10228

71242

Region Syddanmark

85261

251964

235977

22202

595404

Landsdel Fyn

14278

37368

29974

4864

86484

Landsdel Sydjylland

70983

214596

206003

17338

508920

Region Midtjylland

69812

187856

169109

24294

451071

Landsdel Østjylland

21104

49717

37754

10802

119377

Landsdel Vestjylland

48708

138139

131355

13492

331694

Region Nordjylland

53946

146222

134356

20405

354929

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Nyt fra Danmarks Statistik

25. januar 2021 - Nr. 24

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation