Gå til sidens indhold

Stigning i ledigheden i tredje kvartal

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 3. kvt. 2020

AKU-ledighedsprocenten var 6,4 pct. i tredje kvartal 2020, hvilket er en stigning på 0,8 procentpoint fra andet kvartal, hvor den lå på 5,6 pct. Ledighedsprocenten er dermed steget til det højeste niveau siden første kvartal 2017. Det viser sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen. AKU-ledigheden opgøres ud fra ILO-definitionen af ledighed som betyder, at man bl.a. skal være aktivt jobsøgende for at være AKU-ledig. Suspenderingen af jobsøgningskravene fra 12. marts til og med 25. maj betød, at AKU-ledigheden - i modsætning til bruttoledigheden, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:401 - først begyndte at stige for alvor i slutningen af andet kvartal. Denne stigning er fortsat ind i tredje kvartal. Læs mere om hvordan AKU-tallene blev påvirket af COVID-19 nedlukningen og de tiltag, der er iværksat for at imødegå konsekvenserne af nedlukningen i afsnittet om "Særlige forhold ved denne offentliggørelse".

Ledighedsprocent, 15-64-årige, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/aku101k.

Stigning i ledighedsprocenten det seneste år er størst hos de yngste

Stigningen i ledighedsprocenten mellem tredje kvartal 2019 og tredje kvartal 2020 er størst for aldersgrupperne 15-24 år samt 25-34 år. For disse aldersgrupper steg ledighedsprocenten med hhv. 2,2 og 2,5 procentpoint. Stigningen var markant lavere for aldersgrupperne 35-44 år (1,0 procentpoint) og 45-54 år (0,1 procentpoint). Aldersgruppen 55-64 år oplevede en stigning på 1,7 procentpoint. Det viser ikke-sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen.

Størst stigning i ledighedsprocenten i Region Hovedstaden det seneste år

Fra tredje kvartal 2019 til tredje kvartal 2020 steg ledighedsprocenten i Region Hovedstaden fra 5,3 pct. til 7,2 pct. Region Midtjylland oplevede en stigning fra 5,1 pct. til 6,6 pct., mens ledighedsprocenten i Region Nordjylland steg fra 5,5 pct. til 6,9 pct. Region Syddanmark oplevede en stigning fra 4,8 pct. til 5,9 pct. Region Sjælland var regionen med den mindste stigning, fra 4,8 pct. til 5,5 pct. Det viser ikke-sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen.

Ledighedsprocent fordelt efter alder og region,
ikke-sæsonkorrigerede tal

 

3. kvt. 2019

3. kvt. 2020

 

pct.

Alder i alt

5,1

6,5

15-24

11,0

13,2

25-34

7,1

9,6

35-44

3,4

4,4

45-54

3,0

3,1

55-64

2,6

4,3

Regioner i alt

5,1

6,5

Hovedstaden

5,3

7,2

Sjælland

4,8

5,5

Syddanmark

4,8

5,9

Midtjylland

5,1

6,6

Nordjylland

5,5

6,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/aku111k og aku121k.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Blandt andet på grund af de suspenderede rådigheds- og jobsøgningskrav for modtagere af dagpenge og kontanthjælp i andet kvartal 2020 steg AKU-ledigheden ikke så meget, som antallet af personer uden et arbejde steg. Da AKU-ledigheden opgøres efter ILO-definitionen af ledighed - som betyder, at man skal være i stand til at påbegynde et nyt arbejde og være aktivt jobsøgende for at klassificeres som ledig - endte mange personer med at blive klassificeret som uden for arbejdsstyrken i stedet for ledige. Denne suspendering af jobsøgningskravet løb til og med 25. maj 2020, hvilket betyder, at AKU-ledigheden først begyndte at stige for alvor i slutningen af andet kvartal. Denne stigning er fortsat ind i tredje kvartal.

Store dele af samfundet var helt eller delvist genåbnet i starten af tredje kvartal 2020. Kvartalet bar præg af relativt få restriktioner sammenholdt med andet kvartal. Dog var visse brancher stadig underlagt restriktioner. Eksempelvis oplevelsesindustrien, herunder rejsebranchen, restauranter, barer, cafeer og sports- og kulturarrangementer, hvor forsamlingsrestriktionen umuliggjorde eller begrænsede visse aktiviteter. I midten af august blev det besluttet at barer og cafeer skulle lukke klokken 24, og i september blev lukketiden nedsat til klokken 22. Disse faktorer må formodes at have påvirket arbejdsmarkedet i tredje kvartal 2020 og have indflydelse på stigningen i ledigheden.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. november 2020 - Nr. 424

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation