Gå til sidens indhold

Lastbilernes nationale transportarbejde stiger

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,6 mia. tonkm
3. kvt. 2020
-0 %
Fra 2. kvt. 2020 til 3. kvt. 2020

Godstransport med danske lastbiler 3. kvt. 2020

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler var samlet set uændret i tredje kvartal sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,6 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Den nationale transport steg med 2 pct., mens den internationale transport faldt 11 pct. Det nationale transportarbejde udgør 87 pct. af de danske lastbilers transportarbejde. Det er fortsat firmakørsel, der bidrager mest til stigningen i det nationale transportarbejde.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Stigning i kapacitetsudnyttelsen i firmaernes egen transport

Fra andet kvartal til tredje kvartal 2020 er firmakørslen, som er et firmas transport med egne lastbiler og egne varer, vokset 7,4 pct. korrigeret for sæsonudsving. Det betyder, at andelen af firmaernes egen kørsel ud af den samlede nationale transport er steget til 16,2 pct. i tredje kvartal 2020 i forhold til 15,4 pct. i andet kvartal.

Kapacitetsudnyttelsen af lastbilerne i firmakørslen, dvs. hvor fyldte lastbilerne, der har kørt firmakørsel, har været i forhold til maksimum kapacitet, har i andet og tredje kvartal 2020 været 52 pct. mod omkring 43 pct. i de fire kvartal før da. Kapacitetsudnyttelsen i vognmandskørsel har været konstant omkring 43 pct. over en længere periode.

En høj kapacitetsudnyttelse over længere tid afspejler i hvor høj grad, vognmændene har succes med at fylde lastbilerne op og undgå tomme ture. På kort sigt kan midlertidige ændringer i efterspørgslen efter transport påvirke kapacitetsudnyttelsen, da den samlede kapacitet (antallet af lastbiler) tilpasser sig langsommere.

Kapacitetsudnyttelsen i national og international vejgodstransportKilde: www.statistikbanken.dk/ivg14 og nvg13

Kapacitetsudnyttelsen til udlandet er uændret

Kapacitetsudnyttelsen i danske lastbilers internationale transport fra Danmark til udlandet har været konstant omkring 55 pct. siden tredje kvartal 2019. I transporten til Danmark fra udlandet var kapacitetsudnyttelsen i 2019 omkring 57 pct. og i 2020 en smule højere i både første og tredje kvartal, men i andet kvartal 2020 lå den midlertidig på 42 pct.

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

Ændring

 

3. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

3. kvt. 2020
ift. 2. kvt. 2020

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

4002

3897

3955

3732

3426

3594

3616

3614

-2

-0,1

National kørsel

3254

3051

3163

3059

2906

2998

3070

3130

60

2,0

Vognmandskørsel

2772

2591

2749

2687

2546

2613

2598

2623

25

1,0

Firmakørsel

482

460

414

372

360

386

472

507

35

7,4

International kørsel

747

845

792

672

520

596

545

484

-62

-11,4

Fra Danmark til udlandet

470

532

541

453

389

382

386

298

-89

-22,9

Fra udlandet til Danmark

188

158

145

142

81

152

117

125

7

6,4

Øvrig kørsel1

90

156

106

78

51

62

42

61

19

45,5

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

44,4

40,9

44,9

43,7

38,5

46,1

43,8

43,1

-0,7

-1,7

National kørsel

43,1

39,5

43,2

42,4

37,6

44,7

42,8

42,2

-0,7

-1,5

Vognmandskørsel

35,8

32,5

36,5

36,2

31,5

37,7

35,6

34,5

-1,1

-3,2

Firmakørsel

7,3

7,0

6,7

6,2

6,1

7,0

7,2

7,7

0,5

6,5

International kørsel

1,3

1,4

1,6

1,3

0,9

1,4

1,0

0,9

-0,1

-8,0

Fra Danmark til udlandet

0,7

0,8

0,9

0,8

0,6

0,8

0,7

0,5

-0,2

-27,2

Fra udlandet til Danmark

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

0,4

0,3

0,3

0,1

22,4

Øvrig kørsel1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

72,7

 

mio. km

 

Kørte km i alt

368

378

376

371

351

354

363

363

-1

-0,2

National kørsel

320

324

320

322

312

310

321

328

7

2,1

Vognmandskørsel

262

261

263

270

253

254

263

265

2

0,9

Firmakørsel

58

63

56

52

58

57

58

63

5

7,8

International kørsel

48

53

57

49

40

44

42

35

-8

-18,0

1 Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark).
Kilde: www.statistikbanken.dk/vg3.

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,6 mia. tonkm
3. kvt. 2020
-0 %
Fra 2. kvt. 2020 til 3. kvt. 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

17. december 2020 - Nr. 475

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation