Gå til sidens indhold

Mindre betalingsbalanceoverskud i 2020

Betalingsbalancen over for udlandet oktober 2020

I oktober var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 10,2 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det var 3,6 mia. kr. mindre end i september, hvilket især er forårsaget af fald i eksporten af tjenester samt fald i indtægterne på indkomst. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster har været faldende gennem 2020 og er i løbet af de første ti måneder af året 40,3 mia. kr. lavere end for samme periode året før. Det er især overskuddet på tjenestehandlen, der er faldet.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Markant fald i handlen med varer og tjenester i 2020

Fra januar til oktober 2020 faldt eksporten af varer og tjenester med 13 pct., mens importen faldt med 9 pct. Særligt for tjenestehandlen har der været store fald i 2020, hvor eksporten er faldet med 19 pct. og importen er faldet med 11 pct. Det er især handlen med søtransport, rejser og bygge- og anlægstjenester, der er faldet i 2020. Både eksporten og importen af varer og tjenester faldt i perioden fra januar til maj, men steg igen i perioden fra maj til september. I oktober ses der dog atter et fald i både eksporten og importen.  

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er for januar-september 2020 nedjusteret med 2,4 mia. kr. for 2020 i forhold til seneste offentliggørelse. Opjusteringen skyldes især en opjustering af import af rejser.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2020

Januar-oktober

2020

 

Oktober

2019

2020

September

Oktober

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

13,6

174,9

134,6

13,8

10,2

Indtægter

119,1

1332,2

1208,7

121,2

116,4

Udgifter

105,5

1157,4

1074,2

107,4

106,2

Varer

10,9

100,6

105,7

9,6

9,4

Eksport

67,5

671,2

645,4

64,9

63,4

Import

56,6

570,7

539,6

55,2

54,0

Tjenester

-0,7

50,7

10,0

1,6

-0,6

Eksport

36,4

467,0

389,8

39,3

37,0

Import

37,1

416,3

379,9

37,7

37,6

Indkomst

6,2

52,9

50,4

5,4

4,3

Indtægter

13,8

171,4

154,3

15,1

13,9

Udgifter

7,6

118,5

103,9

9,8

9,7

Løbende overførsler

-2,8

-29,3

-31,5

-2,8

-2,9

Indtægter

1,4

22,7

19,3

1,8

2,0

Udgifter

4,2

51,9

50,8

4,7

4,9

Kapitaloverførsler mv.

0,0

1,7

0,6

0,0

0,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bb1s og bb1.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Omlægning af Nyt'er om udenrigshandel og betalingsbalancen

Globaliseringen udfordrer den eksisterende statistik over udenrigshandel med varer samt rejser nye spørgsmål. Internationale værdikæder og den internationale organisering af produktionen har fx betydet, at varer passerer den danske grænse uden ejerskifte, og at danske varer produceres og sælges i udlandet uden at passere den danske grænse. Traditionel udenrigshandelsstatistik belyser kun delvist denne aktivitet, og man bliver derfor nødt til at bruge betalingsbalancens opgørelser for at få belyst den samlede udenrigshandel med udlandet. Fra næste udgivelse nedlægges udgivelserne i Nyt fra Danmarks Statistik: Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer samt Udenrigshandel med tjenester, men serierne integreres i en ny samlet serie: Betalingsbalance og udenrigshandel Den nye serie vil tage udgangspunkt i betalingsbalancens princip for opgørelse af udenrigshandel, som bl.a. adskiller sig fra udenrigshandel med varer, ved at følge et ejerskifteprincip i stedet for et grænsepassageprincip. Detaljeringsgraden i den månedlige offentliggørelse af betalingsbalancen øges for både udenrigshandel med varer og tjenester. Første offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik: Betalingsbalance og udenrigshandel vil blive offentliggjort 11. januar 2021.

COVID-19: Tidlig indikator for varehandel

Som led i belysningen af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2020 - Nr. 462

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation