Gå til sidens indhold

Stigning i eksporten øger overskuddet

Betalingsbalancen over for udlandet juni 2020

I juni var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 14,7 mia. kr., hvilket var 2,5 mia. kr. mere end i maj (i sæsonkorrigerede tal). Stigningen sker især på baggrund af en stigning i eksporten af varer på 3,5 mia. kr. Fra januar til juni 2020 er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster steget med 3,1 mia. kr. i faktiske tal i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes især et øget overskud på varerne, hvor især importen er faldet. Omvendt er overskuddet på tjenesterne faldet, særligt som følge af et fald i eksporten.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Danmarks import og eksport mindre ramt af COVID-19 end EU som helhed

Siden COVID-19 førte til nedlukning af store dele af Danmark, er eksporten af varer og tjenester faldet med 15 pct. fra marts til maj. Sammenlignet med vores store handelspartner, Tyskland, samt EU-27 som helhed har Danmark oplevet et mindre fald i eksporten under de første måneder af COVID-19 krisen. Danmarks import er i samme periode faldet 16 pct., og har dermed haft et større fald en Sveriges import, som er faldet 12 pct. i samme periode.

Eksport og import af varer og tjenester, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s og EurostatBetalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er for januar-maj 2020 nedjusteret med 3,1 mia. kr. for 2020 i forhold til seneste offentliggørelse. Nedjusteringen skyldes især en opjustering af vareimporten samt en opjustering af udgifterne til de løbende overførsler. Der er tale om ordinære revisioner, som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2020

Januar-juni

2020

 

Juni

2019

2020

Maj

Juni

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

15,1

67,2

70,3

12,2

14,7

Indtægter

111,5

737,7

687,5

107,5

110,5

Udgifter

96,4

670,6

617,2

95,3

95,8

Varer

10,8

56,4

66,4

8,8

11,6

Eksport

61,1

390,2

375,4

58,0

61,5

Import

50,2

333,8

309,0

49,3

49,9

Tjenester

-0,9

6,0

-4,1

0,4

0,8

Eksport

32,7

236,3

206,3

31,5

31,8

Import

33,6

230,3

210,4

31,1

31,0

Indkomst

8,7

22,4

28,0

6,2

5,5

Indtægter

15,9

96,4

92,7

15,9

15,1

Udgifter

7,3

74,0

64,6

9,7

9,6

Løbende overførsler

-3,6

-17,7

-20,1

-3,2

-3,3

Indtægter

1,8

14,8

13,0

2,1

2,1

Udgifter

5,4

32,5

33,1

5,2

5,4

Kapitaloverførsler mv.

0,1

1,5

0,3

0,1

0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19: Tidlig indikator for varehandel

Som led i belysningen af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Nye datoer for offentliggørelsen af Nationalregnskab og Betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Betalingsbalancen over for udlandet afsluttes i september 2020. Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2020 - Nr. 300

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation