Gå til sidens indhold

3.100 flere lønmodtagere i november

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) november 2020

I november steg antallet af lønmodtagere for sjette måned i træk. Stigningen var på 3.100 personer, svarende til 0,1 pct. sammenlignet med oktober, og den fandt hovedsageligt sted i sektoren offentlig forvaltning og service, hvor der var 2.500 flere lønmodtagere i november. Med stigningen i november er antallet af lønmodtagere steget med samlet 56.500 personer på seks måneder. Før det - i månederne marts, april og maj - gav COVID-19 et fald på i alt 77.400 lønmodtagere. Tallene i denne opgørelse er korrigeret for normale sæsonudsving og dækker perioden til og med november, dvs. perioden før den seneste omfattende nedlukning i december. Se i afsnittet Særlige forhold, hvordan de ekstraordinære arbejdsmarkedsforhold som følge af COVID-19 har påvirket opgørelsen.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Størst stigning i sundhed og socialvæsen

Branchen sundhed og socialvæsen bidrog mest til stigningen i lønmodtagerbeskæftigelsen i november. Der var således 2.800 flere lønmodtagere i branchen i november end i oktober, svarende til en stigning på 0,5 pct. I alt beskæftigede branchen 10.300 flere lønmodtagere end i februar 2020. Branchen handel havde en stigning fra oktober til november. Den nåede i november stort set op på det samme antal lønmodtagere i november som i februar 2020 før den første nedlukning. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service var ligeledes blandt de brancher, der havde flere lønmodtagere i november end i oktober.

Fald i hoteller og restauranter

Branchen hoteller og restauranter havde et stort fald i antallet af lønmodtagere fra oktober til november på 4.500 personer. Faldet svarer til 4,2 pct. og skal ses i sammenhæng med, at branchen var påvirket af begrænsninger i åbningstider og forsamlingers størrelse. I november var der 16.500 færre lønmodtagere i branchen sammenlignet med februar 2020.

Personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher, sæsonkorrigeret. Udvikling november 2020 ift. måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

Oktober*

November*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2800866

2776779

2779886

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42553

42381

42014

-0,9

Råstofindvinding

4466

4186

4094

-2,2

Industri

310193

304057

304844

0,3

Energiforsyning

11188

11601

11683

0,7

Vandforsyning og renovation

11895

12117

12133

0,1

Bygge og anlæg

169123

171320

172093

0,5

Handel

436555

433936

436088

0,5

Transport

142073

135610

135696

0,1

Hoteller og restauranter

120800

108803

104271

-4,2

Information og kommunikation

111930

112106

112324

0,2

Finansiering og forsikring

83990

84181

84254

0,1

Ejendomshandel og udlejning

41342

41839

41675

-0,4

Videnservice

153959

152451

152779

0,2

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

155599

151039

152351

0,9

Offentlig administration, forsvar og politi

148684

152549

153125

0,4

Undervisning

224545

223369

222971

-0,2

Sundhed og socialvæsen

510698

518237

521007

0,5

Kultur og fritid

57616

54150

53723

-0,8

Andre serviceydelser mv.

63196

62398

62308

-0,1

Uoplyst aktivitet

459

449

452

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før den første nedlukning) samt de seneste to måneder, oktober og november.
*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

Oktober*

November*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2800866

2776779

2779886

0,1

Offentlig forvaltning og service

834830

844000

846455

0,3

Virksomheder og organisationer1

1965577

1932330

1932979

0,0

Uoplyst sektor

459

449

452

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før den første nedlukning) samt de seneste to måneder, oktober og november.
*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket siden marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen har været behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Usikkerheden hænger sammen med, at nogle ansatte særligt i forårets periode med omfattende nedlukninger havde længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette blev der metodemæssigt kompenseret for, ved midlertidigt at justere grænserne for, hvor lange fraværsperioder, der medtages. Medtagelsen af personer med længere fraværsperioder er udfaset i løbet af sommermånederne.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. januar 2021 - Nr. 22

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation