Gå til sidens indhold

15.000 flere lønmodtagere i august

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) august 2020

For tredje måned i træk er antallet af lønmodtagere steget. I august steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 15.000 personer svarende til 0,6 pct. i forhold til måneden før. Stigningen på samlet 41.000 personer i juni, juli og august kommer efter et fald på i alt 79.000 personer i månederne marts, april og maj som følge af COVID-19. I august var der 2.764.000 personer med lønmodtagerjob, hvilket er 38.000 færre og et fald på 1,3 pct. sammenlignet med februar. De ekstraordinære arbejdsmarkedsforhold som følge af COVID-19 betyder, at opgørelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Se afsnittet om Særlige forhold. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udvikling i de enkelte sektorer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, som først og fremmest omfatter private virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 8.000 personer eller 0,4 pct. fra juli til august. Trods denne stigning er antallet af lønmodtagere i sektorgruppen stadig 42.000 personer lavere end i februar.

I offentlig forvaltning og service steg antallet af lønmodtagere med 7.000 personer eller 0,8 pct. i august, mens der måneden før var et fald på 3.000. De relativt betydelige udsving i antallet af ansatte i sektorgruppen skyldes blandt andet, at løsere tilknyttet arbejdskraft på det statslige undervisningsområde er anvendt i andet omfang og på andre tidspunkter end tidligere.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

Juli*

August*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2801471

2748217

2763695

0,6

Offentlig forvaltning og service

835020

831759

838798

0,8

Virksomheder og organisationer1

1965993

1916051

1924484

0,4

Uoplyst sektor

459

407

412

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før nedlukningen) samt de seneste to måneder, juli og august.
*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

Juli*

August*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2801471

2748217

2763695

0,6

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42533

41782

42360

1,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

337715

330056

330128

0,0

Bygge og anlæg

169142

168339

169232

0,5

Handel og transport mv.

699909

674590

678242

0,5

Information og kommunikation mv.

112119

111301

111585

0,3

Finansiering og forsikring

84005

84032

84045

0,0

Ejendomshandel og udlejning

41344

41388

41479

0,2

Erhvervsservice

309315

300559

301781

0,4

Offentlig administration, undervisning og sundhed

884158

881265

888494

0,8

Kultur, fritid og anden service

120770

114498

115945

1,3

Uoplyst aktivitet

459

407

403

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før nedlukningen) samt de seneste to måneder, juli og august.
*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket fra midten af marts som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.

Særligt i forårets perioder med omfattende nedlukninger havde nogle ansatte længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette blev der kompenseret for ved at inkludere personer med længere fraværsperioder som lønmodtagere, end vi normalt gør. Medtagelsen af personer med længere fraværsperioder er udfaset i løbet af sommermånederne og har derfor ingen reel virkning på tallene for august måned.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. oktober 2020 - Nr. 390

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation