Gå til sidens indhold

Boligpriserne tilbage på niveauet før COVID-19

Ejendomssalg (md.) maj 2020

På landsplan var den årlige prisstigning på ejerlejligheder i maj på 3,5 pct., mens priserne på enfamiliehuse steg 1,9 pct., når man måler prisudviklingen i forhold til samme måned året før. Det er fjerde måned i træk, at ejerlejlighedspriserne er steget mere end huspriserne. Hvis man måler prisudviklingen fra februar (før COVID-19) til maj, er boligpriserne nu tilbage på niveauet fra før COVID-19, der er endda tale om en lille stigning på 0,4 pct. for enfamiliehuse og 0,2 pct. for ejerlejligheder, når der ikke korrigeres for sæsonudsving (kun kvartalstal sæsonkorrigeres).

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Fremgangen i salget af sommerhuse fortsatte i maj

For hver af årets første fire måneder er handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet over niveauet i forhold til gennemsnittet for perioden 2016-2019. Særligt værd at bemærke er den store stigning i antal solgte sommerhuse i maj 2020, hvor antallet af solgte sommerhuse i almindelig fri handel var på 2.174. Det er mere end dobbelt så meget som gennemsnittet for perioden 2016-2019, der er på 948.

Ejendomshandler tinglyses ofte tæt på overtagelsesdatoen, som kan ligge flere måneder efter slutseddeldatoen. Derfor bliver tallene løbende revideret efterhånden som flere og flere handler for en given periode tinglyses og dermed indgår i datagrundlaget. Det endelige antal salg for de seneste måneder beregnes ud fra forrige års forsinkelsesmønster.

Antal solgte sommerhuse i alm. fri handelKilde: Særkørsel baseret på det elektroniske tinglysningssystem over fast ejendom.

Antallet af solgte lejligheder lavere end gennemsnittet i 2019 - huse uændret

For de første fem måneder af 2020 er det gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 4.316, mens det tilsvarende tal er 1.469 for ejerlejligheder. For enfamiliehuse er handelsaktiviteten uændret i forhold til gennemsnittet for hele 2019, mens der for ejerlejligheder er et fald på 6,6 pct. Det laveste antal handler siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992 var i 2011, hvor der blev handlet 2.683 enfamiliehuse og 989 ejerlejligheder. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det månedlige gennemsnit var 4.991 for enfamiliehuse og 2.109 for ejerlejligheder.

Antal handler i almindelig fri handel, hele landet*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen88 og www.statistikbanken.dk/ej13.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. juli 2020 - Nr. 288

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum. Metoden er nærmere beskrevet i statistikdokumentationen og på emnesiden.

Danmarks Statistik vil i løbet af 2022 igangsætte en undersøgelse, der har til formål at undersøge om den nuværende særlige beregningsmetode for de foreløbige prisudviklinger er den mest optimale at anvende ved at undersøge alternative metoder. I juli 2021 udgav Danmarks Statistik en analyse: Pålideligheden af de foreløbige tal for boligprisudviklingen. Af analysens hovedkonklusioner fremgik det blandt andet, hvilke størrelsesordener statistikkens revisioner kan forventes at have.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation