Gå til sidens indhold

Detailsalget forbliver på højt niveau trods fald i november

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-3,1 %
Oktober 2020 - november 2020

Detailomsætningsindeks november 2020

Detailomsætningen faldt med 3,1 pct. fra oktober til november, når man korrigerer for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Faldet skal ses i forlængelse af det historisk høje forbrugsniveau i oktober, som kom efter udbetalingen af indefrosne feriepenge. Detailhandlen ligger fortsat langt over normalen, idet detailomsætningsindekset nåede sin næsthøjeste værdi i november - kun overgået af oktober i år. Det samlede detailsalg i perioden september-november er endvidere 2,5 pct. højere end i perioden juni-august.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Lavere salg i alle varegrupper

Omsætningen faldt i alle varegrupper fra oktober til november. Det største fald var i salget af andre forbrugsvarer, som havde 3,6 pct. lavere omsætning i november, mens omsætningen i varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer og beklædning mv. faldt med hhv. 2,7 pct. og 3,0 pct. fra oktober til november.

Andre forbrugsvarer sikrer stigning fra november 2019 til november 2020

Detailomsætningen var 6,2 pct. højere i november 2020 end i november 2019, når man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Størstedelen af denne forskel udgøres af, at salget af andre forbrugsvarer var 12,8 pct. højere i november 2020 end november 2019. Begrebet andre forbrugsvarer dækker bl.a. over større forbrugsgoder som møbler, elektronik o.l. samt handel i netbutikker. Omsætningen i varegruppen fødevarer og andre dagligvarer er faldet med 0,6 pct., mens salget af beklædning er 0,8 pct. højere i november 2020 end november 2019.

Udbetaling af indefrosne feriepenge hjælper trængte brancher

COVID-19 og de tiltag, som er taget for at bremse spredningen af sygdommen, har medført stor fremgang i nogle detailbrancher, mens andre brancher har lidt under de nye vilkår for detailhandlen. Oktober var dog en god måned for størstedelen af branchegrupperne i detailhandlen.

En del af detailhandlen, som har været særligt hårdt ramt i 2020, er salg af beklædning, hvor omsætningen i perioden januar-september 2020 var 20,0 pct. lavere end i samme periode i 2019. Tøjbutikkerne omsatte dog for 10,4 pct. mere i oktober 2020 end i oktober 2019. Oktober blev dermed den første måned i 2020, hvor beklædningssalget overgik den samme måned i 2019. Specialbutikker med fødevarer samt kultur og fritidsprodukter får også rettet op på en nedgang i salget i årets første ti måneder, mens andre brancher oplever en øget fremgang.

Detailsalg fordelt på hovedbrancher i detailsektoren. Oktober 2020 samt perioden januar-september 2020. Procentvis ændring i forhold til samme periode året førKilde: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks, samt foreløbige tal for september måned

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2020

 

2020

 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.*
 

Nov.*
 

 

Juni
-aug.

Sept.
-nov.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

111,7

110,6

109,7

108,6

117,7

114,0

 

110,7

113,4

Fødevarer og andre dagligvarer

104,1

102,7

102,8

101,7

105,2

102,4

 

103,2

103,1

Beklædning mv.

90,8

91,0

93,9

89,2

101,9

98,8

 

91,9

96,6

Andre forbrugsvarer

124,3

123,3

120,5

120,2

134,3

129,5

 

122,7

128,0

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

1,3

-0,9

-0,8

-1,0

8,3

-3,1

 

6,8

2,5

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,9

-1,3

0,1

-1,1

3,4

-2,7

 

-0,2

-0,1

Beklædning mv.

15,0

0,3

3,2

-5,1

14,2

-3,0

 

65,5

5,1

Andre forbrugsvarer

1,4

-0,8

-2,2

-0,3

11,7

-3,6

 

7,0

4,3

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2019

2020

 

2019

2020

 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Sept.
 

Okt.*
 

Nov.*
 

 

Sept.
-nov.

Sept.
-nov.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

99,5

102,4

111,6

103,7

116,4

118,5

 

104,5

112,9

Fødevarer og andre dagligvarer

94,6

97,2

100,8

97,2

104,7

100,2

 

97,5

100,7

Beklædning mv.

91,5

94,4

98,1

85,5

106,1

98,9

 

94,7

96,8

Andre forbrugsvarer

106,4

109,6

126,0

114,6

131,0

142,1

 

114,0

129,2

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

0,0

1,2

-0,0

4,2

13,7

6,2

 

0,4

8,0

Fødevarer og andre dagligvarer

0,0

0,4

1,0

2,7

7,7

-0,6

 

0,5

3,2

Beklædning mv.

-3,7

2,0

-3,5

-6,6

12,4

0,8

 

-1,8

2,3

Andre forbrugsvarer

0,8

1,7

-0,2

7,7

19,5

12,8

 

0,7

13,4

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-3,1 %
Oktober 2020 - november 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2020 - Nr. 483

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var i 2021: fødevarer og andre dagligvarer 48,1 pct., beklædning mv. 4,7 pct., andre forbrugsvarer 47,2 pct. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation