Gå til sidens indhold

Landbrugets økonomi markant forbedret i 2019

Landbrugets bruttofaktorindkomst 2019

Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2019 er foreløbigt opgjort til 31,8 mia. kr., hvilket kun er overgået af rekordåret 2012. Bruttofaktorindkomsten steg med 7,3 mia. kr. i forhold til 2018, hvilket svarer til en stigning på 29,8 pct. Denne udvikling skyldes, at værdien af svin var rekordhøj i 2019, og vegetabilske produkter samlet udviste en højere værdi. Værdien af øvrige animalske produkter faldt. Især værdien af pelsdyr var udsat for et markant fald, og fortsatte således den nedadgående udvikling fra de senere år. Forbruget i produktionen i form af bl.a. foder og energi faldt med 3,1 mia. kr.

Landbrugets bruttofaktorindkomstKilde: www.statistikbanken.dk/lbfi1.

Forbedret bytteforhold

Værdien af salgsprodukterne steg med 7,1 pct. i 2019, mens forbruget i produktionen faldt med 5,1 pct. Dette medførte et væsentligt forbedret bytteforhold, da priserne for salgsprodukterne steg mere end priserne på forbruget i produktionen. Det skyldes primært store prisstigninger på svin, og lavere priser for vigtige poster som foder- og energiforbrug i produktionen.

Animalske salgsprodukter steg 3 mia. kr. i værdi

Den samlede værdi af de animalske salgsprodukter steg med 7,1 pct. til 49,9 mia. kr. Det var kun svin, der øgede værdien af de animalske produkter. Værdien af svin steg med 22,8 pct. til 25,3 mia. kr. Denne udvikling skyldes kraftigt stigende priser på svin, mens der var en lille tilbagegang i mængden af svin. Angående prisudviklingen se artiklen "Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande". Værdien af pelsskind faldt med hele 30,5 pct. til 1,1 mia. kr. Faldet skyldes, at produktionen af pelsskind tog et stort dyk, og samtidig fortsatte den lave pris fra 2018. Den animalske produktion udgjorde 59,8 pct. af den samlede bruttoproduktion i landbruget i 2019.

Vegetabilske salgsprodukter steg med 7,2 pct. i værdi

Værdien af de vegetabilske salgsprodukter steg med 7,2 pct. til 28,2 mia. kr. i 2019, hvilket svarer til en stigning på 1,9 mia. kr. Korn, som er den største enkeltpost, steg med 0,7 mia. kr. til 10,7 mia. kr. Værdien af industrifrø, der hovedsageligt består af raps, steg med 53,8 pct. til 2,0 mia. kr., hvilket svarer til en værdistigning på 0,7 mia. kr.

Forbruget i produktionen faldt med 5,1 pct.

Forbruget i produktionen faldt med 3,1 mia. kr. til 57,5 mia. kr. fra 2018 til 2019. Det skyldes især et stort fald i en af de store forbrugsposter, foder. Foderstoffer faldt med 11,2 pct. til 23,9 mia. kr., og udgjorde dermed 41,6 pct. af det samlede forbrug i produktionen. Dette skal også ses i lyset af en mere normal høst i 2019 i forhold til tørkeåret 2018. Forbruget af energi faldt med 3 pct., mens forbruget af gødningsstoffer steg med 6,3 pct. i 2019.

Fald i tilskud

De direkte tilskud til landbruget har været faldende over den seneste årrække. I 2019 faldt de med knap 0,9 mia. kr., og er foreløbigt opgjort til 6,6 mia. kr. Skatter og afgifter endte på 1,1 mia. kr. i 2019, og ender dermed på samme niveau som i 2018.

Driftsresultater

Regnskabsstatistikken kommer 9. juli med resultater for de vigtigste driftsformer i landbruget.

Landbrugets bruttofaktorindkomst

 

 

2017
 

2018*
 

2019*
 

Ændring
2018-2019

 

 

mia. kr.

pct.

 

Bruttofaktorindkomst (A-E+F-G)

29,2

24,5

31,8

29,8

A

Bruttoproduktion (B+C+D)

83,7

78,5

83,5

6,4

B

Salgsprodukter

78,0

72,9

78,1

7,1

 

Vegetabilske produkter i alt

27,9

26,3

28,2

7,2

 

Korn

10,9

10,0

10,7

7,0

 

Animalske produkter i alt

50,2

46,6

49,9

7,1

 

Kvæg

3,1

3,3

3,1

-6,1

 

Svin

24,2

20,6

25,3

22,8

 

Mælk

16,2

16,0

15,7

-1,9

 

Pelsskind

3,8

3,6

2,5

-30,5

C

Værdi af landbrugsmæssige tjenester

 

 

 

 

 

og sekundære aktiviteter

5,8

5,6

5,9

5,4

D

Lager- og besætningsforskydninger

0,4

0,4

-

..

E

Forbrug i produktionen i alt

60,1

60,6

57,5

-5,1

 

Energi

3,0

3,3

3,2

-3,0

 

Gødningsstoffer

2,6

1,6

1,7

6,3

 

Bekæmpelsesmidler

2,0

1,8

1,7

-5,6

 

Foderstoffer

24,7

26,9

23,9

-11,2

F

Direkte tilskud

6,4

7,5

6,6

-12,0

G

Skatter og afgifter

1,0

1,1

1,1

0,8

* Foreløbige tal.

Kilde: www.statistikbanken.dk/lbfi1.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. maj 2020 - Nr. 198

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst følger kalenderåret. Opgørelsen udarbejdes efter EU's fælles retningslinjer og omfatter landbrug, gartneri, pelsdyravl, jagt og biavl. Bruttofaktorindkomsten angiver det beløb, der er til rådighed til aflønning af den samlede arbejds- og kapitalindsats i landbrugssektoren, herunder afskrivninger, forrentning af egen- og fremmedkapital, lønninger og vederlag for landbrugernes egen arbejdsindsats mv. Alle beløb er opgjort i løbende priser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation