Gå til sidens indhold

Streaming af musik stagnerer

Musik 2019

Salget af indspillet musik til forbrugerne er steget for syvende år i træk. Stigningen kan især henføres til streamingtjenesterne, der har øget deres salg hvert år siden 2012, hvor de åbnede i Danmark. Væksten i salget af streaming har mere end opvejet det sideløbende fald i salget af musik på fysiske medier og gennem downloads. Men det ser nu ud til, at streamingsalget er stagneret. Frem til 2017 oplevede streamingtjenesterne tocifrede vækstrater, men fra 2018 til 2019 steg salget kun med 9 pct. og fra 2019 til 2020 med blot 5 pct.

Salg af musik i alt (blå kurve) og vækstrater for streaming (grønne søjler)Kilde: www.statistikbanken.dk/musik1.

Især de unge streamer musik i dag

Ifølge Kulturvaneundersøgelsen er streaming af musik, fx på Youtube, Spotify, Itunes, YouSee o.lign., især udbredt blandt de yngre generationer. Den højeste andel ses blandt de 16-24 årige og de 25-34 årige, hvor hhv. 95 pct. og 91 pct. streamer. Udbredelsen af streaming falder støt med alderen. Lidt over halvdelen af de 55-64 årige streamer, hvilket er dobbelt så mange sammenlignet med de 64-75 årige, og fem gange så mange sammenlignet med personer på 75 år og opefter. Samlet set er det 64 pct. af befolkningen over 15 år, der streamer musik.

Musikforlagene forvalter en større andel af musikrettighederne

Når et musikværk afspilles offentligt modtager komponister og sangskrivere (autorerne) en rettighedsbetaling. Rettighedsbetalingen kan enten gå direkte til autoren eller via et forlag, der administrerer musikrettighederne for en eller flere autorer. Siden 2012 er andelen af rettighedsbetalinger, der sker via forlag, steget markant. I 2012 modtog forlagene omkring 68 mio. kr. i rettighedsbetalinger, mens omkring 175 mio. gik direkte til autorerne. I 2019 er det tæt på samme beløb - godt 200 mio. kr. - for de to typer af modtagere. Udviklingen kan være drevet af stigende opmærksomhed på rettighedsbetalingernes betydning og/eller være et resultat af en generel professionalisering af branchen.

Indtægter fra musikrettigheder fordelt på typer af modtagereKilde: www.statistikbanken.dk/musik3.

De mest succesfulde autorer er mellem 30 og 49 år

Statistikken opgør rettighedsindtægternes fordeling efter autorernes køn og alder for de autorer, hvis musikrettigheder ikke forvaltes af forlag. Over halvdelen af rettighedsindtægterne går til autorer mellem 30 og 49 år i både 2012 og 2019. Men der er sket en glidning, idet rettighedsbetalingerne til de 30-39 årige er faldet fra 60 mio. kr. i 2012 til 42 mio. kr. i 2019, mens rettighedsbetalingerne til de 40-49 årige er steget fra 40 mio. kr. til 75 mio. kr. Dette kan skyldes, at en gruppe komponister og sangskrivere er blevet ældre, men fortsat er succesfulde.

Udviklingen i rettighedsbetalinger fordelt på aldersgrupperKilde: www.statistikbanken.dk/musik4.

Ny statistik om livemusik

Den 3. juli offentliggør Danmarks Statistik for første gang live-musik statistikken, der viser, hvor mange koncerter der bliver afholdt årligt, hvor mange koncertgæster der overværer koncerterne og hvem koncertgæsterne er.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. juli 2020 - Nr. 259

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Musikstatistikken er baseret på data fra pladeselskabernes brancheorganisation (IFPI) og organisationerne KODA og Gramex, der forvalter rettighedsbetalingerne.Der er suppleret med oplysninger fra NCB¿s officielle regnskaber. Kulturvaneundersøgelsen er en kvartalsvis statistik som baserer sig på ca. 3.000 gennemførte interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over. Læs mere om kulturvaneundersøgelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation