Gå til sidens indhold

Ulige kønsfordeling af de enlige 25-29-årige

Husstande og familier 1. januar 2020

1. januar 2020 var 50,1 pct. af de 25-29-årige enlige. Der er dog markant forskel på mænd og kvinder, idet 56,2 pct. af mændene er enlige, mens det tilsvarende er 43,7 pct. af kvinderne. På kommunalt niveau er der mere markante forskelle mellem kønnene, idet mere end dobbelt så mange 25-29-årige mænd end kvinder er enlige i 16 kommuner, mellem 50 og 100 pct. flere mænd end kvinder er enlige i 58 kommuner, og op mod 50 pct. flere mænd i 21 kommuner. Kun i tre kommuner (Gentofte, Frederiksberg og København) er andelen af enlige kvinder større end andelen af enlige mænd. En enlig person er i Danmarks Statistiks familietype-definition en voksen, som ud fra de tilgængelige oplysninger ikke skønnes at indgå i en familierelation til de voksne, som de eventuelt bor sammen med.

Andelen af 25-29-årige mænd der er enlige sat over for den tilsvarende andel kvinder. 1. januar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/fam100n.

Forskel i familietyperne

Når der er forskel i andelen af hvor mange mænd og kvinder, der er enlige, hænger det blandt andet sammen med, at de i aldersgruppen, der indgår i par (både gifte og ugifte par), ikke nødvendigvis er i par med nogen inden for samme aldersgruppe. 10,2 pct. af de 25-29-årige mænd indgår i et gift par, mens den tilsvarende andel for de 25-29-årige kvinder er 17,9 pct. Ligeledes indgår 33,6 pct. af mændene i et ugift par, mens det gælder for 38,4 pct. af kvinderne. 

Fordeling på familietyper. 1. januar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/fam100n.

De enlige 25-29-årige bor overvejende uden børn

Selvom man er enlig, kan man godt bo sammen med andre. 44,8 pct. af alle enlige 25-29-årige bor sammen med andre voksne. Andelene for mænd og kvinder er hhv. 41,2 pct. og 49,6 pct. Stort set ingen (0,5 pct.) af de enlige 25-29-årige mænd bor med egne børn, mens det gælder for 11,1 pct. af kvinderne. Langt de fleste enlige mænd, der bor med børn, bor med 1 barn (82,5 pct.), mens det gælder for 64,7 pct. af kvinderne.

Flere og flere 25-29-årige er enlige

Andelen af 25-29-årige som er enlige, har været støt stigende siden årtusindeskiftet, hvor landsgennemsnittet var 41,2 pct., men har i de seneste fem år stabiliseret sig omkring 50 pct. Andelene for begge køn har været stigende siden år 2000, hvor 47,9 pct. af de 25-29-årige mænd var enlige mod 34,4 pct. af kvinderne.

Andel enlige 25-29-årige. 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/fam100n.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. februar 2020 - Nr. 48

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Husstands- og familiestatistikkens grundlag er materiale fra det Centrale Personregister om alle personer, der 1. januar er tilmeldt registret med adresse i Danmark. I denne opgørelse er udeladt husstande med en ikke-fysisk adresse. For de fleste personer over 60 år har vi ikke oplysninger om deres forældre, dvs. at vi ikke kan afgøre, om de bor med dem.
Familier i befolkningsstatistikken er tilmeldt samme folkeregisteradresse og defineres ud fra de voksne på adressen. Ikke-hjemmeboende børn tæller dog også som deres egen familie. Er der kun en voksen på adressen udgør han/hun sin egen familie. Er der to voksne, der er gift/registreret partner eller har fælles barn er man en parfamilie. Hvis der kun er en mand og en kvinde på adressen, og der er mindre end 15 års aldersforskel og de ikke er søskende bliver de i statistikken til et samboende par. Er der mere end to voksne på adressen, er der pr. definition mindst to familier i husstanden. I husstande med mere end to voksne, dannes kun samboende par, hvis de øvrige voksne i husstanden indgår i gifte par, registrerede par eller par med fælles barn.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation