Gå til sidens indhold

Færre tyre og stude i Danmark

Kvægbestanden 31. december 2019

Der var 239.000 tyre og stude i Danmark 31. december 2019, hvilket er det laveste hidtil. Det seneste år er antallet af tyre og stude faldet 5,3 pct., hvilket skyldtes en større eksport af kalve til opfedning i udlandet, samt lidt færre køer. Over halvdelen af tyrene slagtes inden de bliver et år gamle. 85 pct. af alle tyre og stude findes i Jylland.

Bestanden af tyre og stude. 31.december 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5 og kvaeg4.

Ringe økonomi i slagtekalve

Faldet i bestanden af tyre og stude skyldtes, at priserne på oksekød de seneste år (se www.statistikbanken.dk/ani41) har været så lave, at der i gennemsnit har været underskud i slagtekalveproduktionen (se www.statistikbanken.dk/regnpro2). Priserne på oksekød er også årsagen til faldet i bestanden af ammekøer, hvor antallet de seneste ti år er faldet 24 pct. Til gengæld er antallet af malkekøer kun faldet 2 pct.

Fald i bestanden af kvæg

Den samlede kvægbestand var 31. december 2019 på 1,5 mio. kvæg, hvilket er 2 pct. lavere end samme tidspunkt i 2018. Også antallet af både kvier, malkekøer og ammekøer var lavere ved afslutningen af 2019 end et år tidligere. Der var 616.000 kvier, hvoraf en trejdedel (29 pct.) var drægtige, samt 645.000 køer fordelt på 563.000 malkekøer og 83.000 ammekøer. Selvom antallet af malkekøer er faldet, ser det ud til at sidste års mælkeproduktion kan biholdes (se www.statistikbanken.dk/ani71).

De seneste  økonomiske tal for 2018 viser, at de konventionelle malkekobedrifter klarer sig bedre økonomisk (se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:24) end de økologiske malkekobedrifter. I perioden 2014-2017 var det omvendt.

Kvægbestanden

 

2018

2019

Ændring

 

31. dec.
 

30. marts
 

30. juni
 

30. sept.
 

31. dec.
 

31. dec. 2018
- 31. dec. 2019

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1530136

1512569

1512216

1515131

1500220

-29916

-2,0

Tyre og stude

252178

244809

240254

240678

238767

-13411

-5,3

Under ½ år

114700

109745

114179

118015

110799

-3901

-3,4

½ år-<1 år

98818

94414

82638

82408

91571

-7247

-7,3

1-<2 år

28179

30050

31956

28701

26124

-2055

-7,3

2 år og over

10481

10600

11481

11554

10273

-208

-2,0

Kvier

622990

617392

618327

621964

616022

-6968

-1,1

Under ½ år

161306

156882

159462

165939

165606

4300

2,7

½ år-<1 år

158762

161020

153821

151314

153802

-4960

-3,1

1-<2 år

256108

255342

260159

258568

254073

-2035

-0,8

2 år og over

46814

44148

44885

46143

42541

-4273

-9,1

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Drægtige kvier

176398

178806

178924

178436

176082

-316

-0,2

1-<2 år

149520

154744

155109

153004

152254

2734

1,8

2 år og over

26878

24062

23815

25432

23828

-3050

-11,3

Køer

654968

650368

653635

652489

645431

-9537

-1,5

Malkekøer

569959

566210

566639

565739

562707

-7252

-1,3

Ammekøer

85009

84158

86996

86750

82724

-2285

-2,7

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31. december 2019

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

238767

616022

562707

82724

1500220

Region Hovedstaden

5130

11021

8315

3424

27890

København og Nordsjælland2

2528

4800

2220

2954

12502

Landsdel Bornholm

2602

6221

6095

470

15388

Region Sjælland

15086

28370

17813

10329

71598

Region Syddanmark

87496

247426

236098

22938

593958

Landsdel Fyn

14724

36387

30506

4898

86515

Landsdel Sydjylland

72772

211039

205592

18040

507443

Region Midtjylland

75165

184940

167791

24805

452701

Landsdel Østjylland

22374

48974

37980

10871

120199

Landsdel Vestjylland

52791

135966

129811

13934

332502

Region Nordjylland

55890

144265

132690

21228

354073

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. januar 2020 - Nr. 23

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. juli 2020

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation