Gå til sidens indhold

Dansk industri runder 400.000 ansatte i udlandet

Danske datterselskaber i udlandet 2018

Antallet af ansatte i danskejet industri i udlandet har siden 2010 været støt stigende og nåede i 2018 op over 400.000. Der er tale om en samlet stigning på 84.000 ansatte (27 pct.) i perioden. Industribeskæftigelsen i Danmark nåede først i 2017 2010-niveauet og steg samlet i perioden 2010-2018 med 2 pct. Det var især produktion af smykker og vindmølledele samt slagterier, der drev fremgangen for dansk industri i udlandet fra 2010 til 2017. Udviklingen fra 2017 til 2018 var især drevet af maskinindustri samt møbel og anden industri mv.

Ansatte i datterselskaber i udlandet og lønmodtagere i Danmark. Industri mv.Kilder: www.statistikbanken.dk/ofats1. Tal for lønmodtagere i Danmark er baseret på www.dst.dk/stattabel/1487.

Indien overhaler Storbritannien

Det samlede antal ansatte i danske datterselskaber i udlandet på tværs af alle brancher steg med 31.000 til 1.428.000 i 2018. Indien er nu det land i verden, hvor der er flest ansatte i danske datterselskaber i udlandet. Storbritannien har ellers i en årrække indtaget førstepladsen i den sammenhæng, men i de nyeste tal for 2018 overhaler Indien med en stigning fra 85.400 til 90.300 ansatte og et samtidigt fald fra 91.700 til 89.000 i Storbritannien. Året før rykkede Indien forbi både Kina og Tyskland målt på antallet af ansatte. 60 pct. af de ansatte i danske datterselskaber i Indien arbejder inden for branchegrupperingen erhvervsservice, hvor de bl.a. beskæftiger sig med vagt- og sikkerhedstjeneste, rengøring og anden operationel service. 15 pct. er ansat i virksomheder inden for handel og transport mv., mens 11 pct. er ansat inden for industri mv.

De fem største lande målt på ansatte i udenlandske datterselskaberKilde: www.statistikbanken.dk/ofats4.

Brexit under opsejling

2018 var et år præget af svære forhandlinger mellem Storbritannien og EU frem mod den britiske udtræden, der på det tidspunkt var berammet til udgangen af marts 2019. Det lurende Brexit ser ikke ud til at have resulteret i omfattende ændringer i danske datterselskaber. Antallet af ansatte faldt godt nok fra 2017 til 2018, men faldet er forholdsvist moderat. De bagvedliggende data tyder heller ikke på en specielt Brexit-præget dynamik i dansk erhvervslivs ageren i forhold til datterselskaber i Storbritannien.

Størstedelen af de ansatte i datterselskaberne i Storbritannien er beskæftiget i servicesektoren. En stor del af de ansatte inden for handel var beskæftiget med salg af medicinalvarer, smykker, termostater og pumper. En stor del af de industriansatte var beskæftiget i fødevareindustrien, men også med fremstilling af emballage, døre og vinduer samt vindmølledele. Erhvervsservice dækker bl.a. rengøring, vagt- og sikkerhedstjenester samt rådgivende ingeniører.

Ansatte i datterselskaber i StorbritannienKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/ofats1.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. marts 2020 - Nr. 97

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er spørgeskemabaseret, og populationen dannes ud fra en række kilder, herunder Nationalbanken, virksomhedernes årsregnskaber og kommercielle registre. Statistikken omfatter udenlandske kontrol, hvis den direkte/indirekte ejer mere end 50 pct. eller har kontrollerende indflydelse.Statistikken over danske virksomheders udenlandske datterselskaber er årlig og er af relativ bevægelig karakter. Der kan forekomme store ændringer i omfanget af datterselskaber og ansatte. De årlige udsving skal derfor fortolkes varsomt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation