Gå til sidens indhold

Stor fremgang i brug af cloud computing

It-anvendelse i befolkningen og virksomheder (tema) 2017

I 2017 anvendte 55 pct. af befolkningen cloud computing til lagring af filer, hvilket er 13 procentpoint flere end i 2014. Tilsvarende havde halvdelen af virksomheder med mindst ti ansatte anvendt én eller flere cloud computing services, og stigningen i procentpoint siden 2014 lå på samme niveau som i befolkningen. Cloud computing services er ordninger, hvor virksomheder og privatpersoner har adgang til it-ressourcer via internettet.

Udvikling i brugen af cloud computing fra 2014 til 2017

Næsten 70 pct. under 24 år opbevarer filer i skyen

Der har været fremgang i befolkningens anvendelse af cloud computing inden for alle aldersgrupper mellem 16 og 74 år, men den største stigning var i aldersgruppen 55-74 år, hvor andelen steg fra 22 pct. i 2014 til 38 pct. i 2017. Udbredelsen af cloud computing var i 2017 fortsat højst blandt de yngre borgere, men forskellen mellem aldersgrupperne er blevet væsentligt mindre i perioden.

Danske ældre er europamestre i cloud computing

Andelen af befolkningen i Danmark, der brugte cloud computing, er næsthøjest i EU i 2017, kun overgået af Sverige, hvor 57 pct. befolkningen benyttede cloud computing. Island var med 59 pct. dog det land i statistikken med den største andel. Ser man alene på ældre mellem 65-74 år, var Danmark på førstepladsen med en andel på 34 pct. og langt over EU-gennemsnittet på 10 pct. i samme aldersklasse. Andelen af 65-74-årige i Danmark, der brugte cloud computing, blev fordoblet fra 2014 til 2017.

68 pct. af danske virksomheder med mindst 250 ansatte har cloud computing

Brugen af cloud computing services var mest udbredt blandt de store virksomheder med mindst 250 ansatte, hvor andelen var 68 pct. i 2017. Andelen af virksomheder, der anvendte cloud computing services, steg inden for alle størrelsesgrupper af virksomheder i perioden 2014-2017. Den største stigning var blandt virksomheder med 100-249 ansatte, hvor andelen steg fra 40 pct. i 2014 til 60 pct. i 2017. Omkring 70 pct. af virksomhederne, der anvendte cloud computing services, købte services inden for lagring eller back-up af filer. E-mail var også en udbredt cloud computing service, som 72 pct. af brugerne benyttede. Hver anden bruger anvendte cloud computing services til økonomi- og regnskabssystemer samt til kontorprogrammer fx tekstbehandling, regneark mv.

9 pct. af virksomheder med cloud services ser sikkerhed som en udfordring

18 pct. af danske virksomheder med mindst ti ansatte, som var brugere af cloud computing i 2017, havde udfordringer med teknologien. Heraf var der 9 pct. af virksomhederne, som anså hensynet til databeskyttelse og it-sikkerhed som en begrænsende faktor for deres brug af cloud computing services. 8 pct. af cloud computing brugerne anså usikkerhed om de potentielle gevinster for virksomheden som en udfordring for deres brug af cloud computing services.

Flest virksomheder i Region Hovedstaden anvender cloud computing

Region Hovedstaden havde den højeste andel på 57 pct. af virksomheder med mindst ti ansatte, der anvendte cloud computing services. Til sammenligning anvendte 43 pct. af virksomhederne i Nordjylland cloud computing services. Omkring halvdelen af virksomhederne i de øvrige tre regioner anvendte denne teknologi.

Virksomheder i Norden er største brugere af cloud computing i EU

Norden havde i 2017 de største andele af virksomheder, som anvendte Cloud Computing services. Finland lå i top med en andel på 66 pct. I Norge og Danmark anvendte omkring halvdelen af virksomhederne cloud computing services.

Andel af hhv. befolkningen og virksomheder, der benytter Cloud Computing

 

2014

2015

2016

2017

 

2014

2015

2016

2017

 

pct. af befolkningen

 

pct. af virksomheder

EU-28

21

25

26

30

 

19

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Island

34

59

 

43

Sverige

35

41

45

57

 

39

48

Danmark

42

43

55

 

38

37

42

51

Norge

40

48

45

50

 

29

38

40

48

Nederlandene

34

36

43

49

 

28

35

Storbritannien

38

43

43

46

 

24

35

Irland

28

35

36

42

 

28

35

36

Finland

24

34

35

37

 

51

53

57

66

Spanien

24

25

29

34

 

14

15

18

24

Belgien

28

29

32

33

 

21

25

28

40

Tyskland

21

23

22

27

 

11

16

Frankrig

21

19

21

23

 

12

17

Italien

17

19

20

23

 

40

22

Grækenland

11

18

18

20

 

8

9

9

11

Polen

8

14

16

15

 

6

7

8

10

Anm. Island og Norge er ikke medlem af EU, men anvendes til sammenligning på lige fod med EU landene. Spørgsmål om cloud computing var frivillig for virksomhederne i den EU-harmoniserede undersøgelse i 2015 og 2017. Oplysning for Danmark vedr. befolkningen forligger ikke for 2016.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. marts 2018 - Nr. 100

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. september 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation