Gå til sidens indhold

Stort set uændret AKU-ledighed i de seneste to år

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 4. kvt. 2019

Ændret 05. maj 2020 kl. 12:40

Ledighedsprocenten for gruppen videregående uddannelse var angivet til 3,8 pct. ved offentliggørelsen i stedet for 4,0 pct. Berørte tal er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I de seneste to år har andelen af AKU-ledige i arbejdsstyrken ligget på nogenlunde samme niveau. Efter en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til forrige kvartal lå AKU-ledigheden blandt de 15-64-årige i fjerde kvartal 2019 på 5,2 pct. AKU-ledigheden har ligget på det niveau siden slutningen af 2017. Kigger man på ledigheden over en længere periode kan man se, at AKU-ledigheden toppede med 8,5 pct. i andet kvartal 2012 og er faldet markant frem til slutningen af 2017. Det viser sæsonkorrigerede tal for AKU (Arbejdskraftundersøgelsen).

AKU-ledighed, 15-64-årige, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/aku101K.

Svag stigning i ungdomsledighed det seneste år

For de 15-24-årige er AKU-ledigheden steget fra 9,4 pct. i fjerde kvartal 2018 til 9,6 pct. i fjerde kvartal 2019. Kigger man derimod over en længere årrække kan man se, at fra fjerde kvartal 2011 frem til fjerde kvartal 2019 er ungdomsledigheden faldet med 5,8 procentpoint fra 15,4 pct.

AKU-ledighed, 15-24-årige, ikke-sæsonkorrigerede tal. 4. kvt.

Årstal

Andel af ungdomsledighed

 

pct.

2009

14,0

2010

15,4

2011

15,4

2012

14,1

2013

13,9

2014

12,6

2015

11,5

2016

11,6

2017

10,3

2018

9,4

2019

9,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/aku111K.

Højest ledighed blandt de med grundskole som højest fuldførte uddannelse

Hvis man kigger på ledighed i relation til højest fuldførte uddannelse, var der i fjerde kvartal 2019 flest AKU-ledige i gruppen med grundskole som højest fuldførte uddannelse (9,1 pct.). For gruppen med gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser samt for gruppen med en videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse, var AKU-ledigheden 4,0 pct. i 2019. Kigger man på en 10-årig periode har både gruppen med grundskole og gruppen med gymnasiale eller erhvervsfaglige uddannelser oplevet et markant fald i AKU-ledigheden. I samme periode er AKU-ledigheden stort set uændret for gruppen med en videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse.

Ledighedsprocent fordelt på uddannelse, 15-64-årige, ikke-sæsonkorrigeret

 

4. kvt. 2009

4. kvt. 2019

Udvikling

 

pct.

Højest fuldførte uddannelse:

 

 

 

Grundskole

11,4

9,1

-2,3

Gymnasiale eller erhvervsfaglige uddannelser

6,6

4,0

-2,6

Videregående uddannelser

3,9

4,0

0,1

Kilde: Særkørsel på baggrund af Arbejdskraftundersøgelsens database.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. februar 2020 - Nr. 58

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation