Gå til sidens indhold

Højeste antal voldsanmeldelser siden 1995

Kriminalitet (kvt.) 4. kvt. 2019

Der blev anmeldt 7.274 tilfælde af vold i årets sidste kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er knap 10 pct. flere end forrige kvartal, hvor der blev anmeldt 6.633 tilfælde. Antallet er på sit højeste niveau, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere anmeldelsestal i 1995. Stigningen siden 2016 skyldes blandt andet anmeldelser for vold mod offentlig myndighed, som nok skal ses i forbindelse med ændringer i Erstatningsnævnets procedurer, som skønnes at have ført til flere anmeldelser. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2016:350.

Anmeldte voldsforbrydelser i alt, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12.

Også flere anmeldelser om vold mod privatperson

Efter et mindre fald i årets andet og tredje kvartal ses nu igen en stigning i antallet af anmeldelser for vold mod privatperson. I årets sidste kvartal blev der anmeldt 3.391 tilfælde, hvilket er det højeste antal, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere i 1995. Vold mod privatperson omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold og straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven.

Anmeldt vold mod privatperson, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12.

Flere anmelder trusler på livet

Antallet af anmeldte trusler har på samme vis været støt stigende de seneste år. I årets sidste kvartal var antallet på sit højeste niveau med 1.718 anmeldelser, svarende til en stigning på 21 pct. i forhold til tredje kvartal. Kategorien trusler sæsonkorrigeres ikke, da der ikke hidtil har vist sig sæsonudsving i denne type lovovertrædelse. Hovedparten af anmeldelserne vedrører trusler på livet, men omfatter ligeledes bombetrusler, offentlig trussel om voldshandlinger og trusler, vold og lign. mod vidner og deres nærmeste.

Anmeldte trusler og trusler på livetKilde: www.statistikbanken.dk/straf10.

Flere straffelovsforbrydelser

Der blev i alt anmeldt 84.922 straffelovsforbrydelser i fjerde kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en stigning på næsten 3 pct. i forhold til kvartalet før. Foruden stigningen i voldsforbrydelser skyldes stigningen blandt andet flere anmeldte ejendomsforbrydelser, hærværk samt anmeldelser i kategorien 'andre straffelovsforbrydelser'. Derimod blev der anmeldt færre indbrud i årets fjerde kvartal i forhold til tredje kvartal, når der tages højde for sæson-udsving, svarende til et fald på næsten 5 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. januar 2020 - Nr. 18

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. april 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation