Gå til sidens indhold

Lille stigning i detailsalget trods tiltag mod COVID-19

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+0,4 %
Marts 2020- april 2020

Detailomsætningsindeks april 2020

Korrigeret for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage steg detailsalget 0,4 pct. i april efter det betydelige fald i marts. På trods af stigningen ligger omsætningen i detailbranchen dermed stadig betydeligt under det normale niveau. I perioden februar-april 2020 var detailsalget 2,9 pct. lavere end i perioden november 2019 - januar 2020. Med forbehold for udviklingen i COVID-19 er der tegn på, at udviklingen kan vendes, idet forbrugerforventningerne for maj viser en betragtelig stigning i danskernes købelyst, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:191.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

COVID-19 tiltag påvirker fortsat salg af beklædning i særlig høj grad

I april er omsætningen i varegruppen beklædning mv. endnu engang faldet, ligesom det var tilfældet i marts. Salget af disse varer faldt med 16,6 pct. i april. Som nævnt i udgivelsen for marts, indeholder denne varegruppe salg af beklædning fra virksomheder, som tjener størstedelen af deres omsætning i fysiske butikker. Danske netbutikkers salg af beklædning er placeret i varegruppen andre forbrugsvarer, som oplevede en stigning i omsætningen på 4,3 pct. i april. Omsætningen af fødevarer og andre dagligvarer faldt med 1,9 pct.

Faldende tøjsalg medfører lavere detailomsætning i april 2020 end april 2019

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling var detailsalget 2,6 pct. lavere i april 2020 end i april 2019. Faldet i den samlede detailomsætning skyldes i høj grad den markante nedgang i salget af beklædning mv. Sammenlignet med april 2019 var omsætningen i denne varegruppe 58,4 pct. lavere i april 2020. Salget af andre forbrugsvarer samt fødevarer og andre dagligvarer var hhv. 3,0 og 2,4 pct. højere i april 2020 end april 2019.

Indikatorer for detailhandlen antyder positiv udvikling

Flere centrale indikatorer giver anledning til forsigtig optimisme for detailhandlen. Af en foreløbig offentliggørelse af konjunkturbarometrenes nøgleindikatorer for maj 2020 fremgår det, at pessimismen om fremtiden inden for detailbranchen, ikke længere er allestedsnærværende. Barometrene viser fortsat negative forventninger til omsætningen i detailbranchen, men i langt mindre grad end i april.

Forbrugerforventningerne for maj viser endvidere en stigende tendens. I tillæg til den generelle stigning steg forventningerne også i forbindelse med en udmelding om genåbning. Besvarelser modtaget efter statsministerenes pressemøde om yderligere genåbning af Danmark, som fandt sted 7. maj 2020, viste således højere forventninger end besvarelser modtaget før, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:191.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2019

2020

 

2019-2020

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.*
 

Apr.*
 

 

Nov.
-jan.

Feb.
-apr.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

104,8

104,4

104,9

104,9

100,1

100,5

 

104,7

101,8

Fødevarer og andre dagligvarer

99,7

99,8

100,0

100,4

103,2

101,3

 

99,8

101,6

Beklædning mv.

93,5

93,3

93,3

93,3

47,3

39,5

 

93,4

60,0

Andre forbrugsvarer

112,6

111,6

112,6

112,2

108,6

113,2

 

112,3

111,3

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,1

-0,4

0,5

0,0

-4,5

0,4

 

-0,1

-2,7

Fødevarer og andre dagligvarer

0,2

0,2

0,2

0,4

2,8

-1,9

 

0,4

1,8

Beklædning mv.

-1,1

-0,2

0,0

0,0

-49,3

-16,6

 

-2,7

-35,7

Andre forbrugsvarer

0,3

-1,0

0,9

-0,4

-3,2

4,3

 

-0,1

-0,8

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2019

2020

 

2019

2020

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Feb.
 

Mar.*
 

Apr.*
 

 

Feb.
-apr.

Feb.
-apr.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

88,0

102,3

104,5

92,0

97,3

101,8

 

98,3

97,0

Fødevarer og andre dagligvarer

86,6

100,2

100,4

91,3

103,1

102,8

 

95,7

99,1

Beklædning mv.

70,7

84,5

93,5

71,7

40,4

38,9

 

82,9

50,4

Andre forbrugsvarer

93,2

108,4

111,4

97,2

103,7

114,7

 

104,3

105,2

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

1,6

0,9

3,2

4,5

-4,9

-2,6

 

1,9

-1,3

Fødevarer og andre dagligvarer

0,5

-2,8

6,2

5,4

2,9

2,4

 

1,2

3,5

Beklædning mv.

0,3

4,0

-3,9

1,4

-52,1

-58,4

 

-0,1

-39,2

Andre forbrugsvarer

2,9

4,1

1,8

4,3

-4,3

3,0

 

2,9

0,8

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks.

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+0,4 %
Marts 2020- april 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

26. maj 2020 - Nr. 197

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation