Gå til sidens indhold

Lille fald i detailsalget i december

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,5 %
November - december 2019

Detailomsætningsindeks december 2019

Detailsalget faldt 0,5 pct. fra november til december korrigeret for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Denne udvikling svarer til de fire foregående år. En forklaring kan være, at en del af julesalget er flyttet til november pga. Black Friday og andre store handelsdage. Salget i fjerde kvartal var endvidere 0,2 pct. lavere end i tredje kvartal.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Nedgang i salget af andre forbrugsvarer

Det fremgår af udviklingen, at handlen af andre forbrugsvarer aftog i december, idet salget af disse varer faldt med 1,1 pct. fra november til december. Varegruppen andre forbrugsvarer indeholder bl.a. elektronik, møbler mv. samt al internethandel. Ydermere faldt salget af beklædning mv. med 0,3 pct., mens varegruppen fødevarer og andre dagligvarer oplevede en stigning i salget på 0,1 pct.

Månedens tendenser går igen på kvartalsniveau

I fjerde kvartal oplevede varegrupperne andre forbrugsvarer og beklædning mv. tilbagegang i salget på hhv. 0,4 pct. og 3,0 pct. mens salget af fødevarer og andre dagligvarer steg med 0,4 pct. Der forekom således et lille fald i det samlede detailsalg i fjerde kvartal efter stigningen i tredje kvartal.

Detailsalget i december ikke på samme niveau som tidligere år

Detailsalget i december 2019 var 0,6 pct. mindre end december i det foregående år, hvis man korrigerer for prisudvikling uden at tage højde for sæsonudsving og effekten af handelsdage. I de specifikke varegrupper ses der et fald i salget af beklædning mv. på 6,3 pct., et fald i salget af fødevarer og andre dagligvarer på 0,2 pct. samt en stigning på 0,2 pct. i salget af andre forbrugsvarer, når man sammenligner med december 2018.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2019

 

2019

 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.*
 

Dec.*
 

 

Juli
-sept.

okt.
-dec.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

104,6

104,8

104,9

104,6

104,7

104,2

 

104,8

104,5

Fødevarer og andre dagligvarer

98,8

99,4

99,5

99,5

99,7

99,8

 

99,2

99,7

Beklædning mv.

97,3

96,2

97,1

94,6

93,9

93,5

 

96,9

94,0

Andre forbrugsvarer

112,3

112,3

112,4

112,2

112,4

111,1

 

112,3

111,9

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,0

0,2

0,1

-0,3

0,1

-0,5

 

0,4

-0,2

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,3

0,6

0,0

0,0

0,2

0,1

 

0,0

0,4

Beklædning mv.

-2,4

-1,1

0,9

-2,6

-0,8

-0,3

 

0,3

-3,0

Andre forbrugsvarer

0,7

0,1

0,1

-0,2

0,2

-1,1

 

0,8

-0,4

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2018

2019

 

2018

2019

 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Okt.
 

Nov.*
 

Dec.*
 

 

Okt.
-Dec.

Okt.
-Dec.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

101,2

111,6

125,7

102,4

111,6

124,9

 

112,8

113,0

Fødevarer og andre dagligvarer

96,8

99,8

113,5

97,2

100,8

113,3

 

103,3

103,7

Beklædning mv.

92,5

101,7

132,2

94,4

98,8

123,9

 

108,8

105,7

Andre forbrugsvarer

107,7

126,3

137,1

109,6

125,9

137,4

 

123,7

124,3

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

2,4

3,3

-0,3

1,2

0,0

-0,6

 

1,7

0,1

Fødevarer og andre dagligvarer

0,9

2,3

-0,4

0,4

1,0

-0,2

 

0,9

0,4

Beklædning mv.

-5,9

-0,8

-4,4

2,0

-2,8

-6,3

 

-3,8

-2,9

Andre forbrugsvarer

5,5

4,9

0,8

1,7

-0,3

0,2

 

3,5

0,5

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks.

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,5 %
November - december 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

27. januar 2020 - Nr. 25

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation