Gå til sidens indhold

1.800 flere lønmodtagere i februar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) februar 2020

Udviklingsprocenterne i anden tabel var desværre ikke korrekte ved udgivelsen. Alle tal er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Antallet af lønmodtagere steg med 1.800 fra januar til februar. Det er en stigning på 0,1 pct. I februar var der i alt 2.806.400 personer med lønmodtagerjob, og det er 264.400 flere lønmodtagere end foråret 2013, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen begyndte at stige. Tallene i denne offentliggørelse dækker perioden til og med februar i år og er dermed ikke påvirket af den ekstraordinære situation for arbejdsmarkedet i lyset af COVID-19. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udvikling i de enkelte sektorer

Fra januar til februar steg antallet af lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer med 3.900 personer, svarende til 0,2 pct. I sektorgruppen offentlig forvaltning og service var der et fald på 2.000 lønmodtagere i perioden, mens der måneden før var en stigning på 3.200 personer.

Udsvingene i beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service er blandt andet påvirket af en tendens til ændrede indberetningsmønstre inden for det statslige undervisningsområde, se. Nyt fra Danmarks Statistik 2020:108.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret*

 

December
2019

Januar
2020

Februar 2020

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2798827

2804533

2806370

0,1

Offentlig forvaltning og service

833640

836846

834824

-0,2

Virksomheder og organisationer1

1964785

1967162

1971074

0,2

Uoplyst sektor

402

524

473

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret*

 

December
2019

Januar
2020

Februar 2020

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2798827

2804533

2806370

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41854

42480

42689

0,5

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

336754

337091

337482

0,1

Bygge og anlæg

167860

168343

169197

0,5

Handel og transport mv.

702686

701736

703110

0,2

Information og kommunikation mv.

111976

112045

112320

0,2

Finansiering og forsikring

83859

84028

84172

0,2

Ejendomshandel og udlejning

41228

41331

41472

0,3

Erhvervsservice

309493

310654

310646

0,0

Offentlig administration, undervisning og sundhed

882529

885503

884031

-0,2

Kultur, fritid og anden service

120185

120798

120779

0,0

Uoplyst aktivitet

402

524

473

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. april 2020 - Nr. 149

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Beskæftigede