Gå til sidens indhold

Mere end 2,8 mio. lønmodtagere i januar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) januar 2020

Antallet af lønmodtagere steg med 4.800 fra december 2019 til januar 2020 og rundede dermed 2,8 mio. lønmodtagere. Tallene i denne offentliggørelse dækker perioden til og med januar i år og er dermed ikke påvirket af den ekstraordinære situation for arbejdsmarkedet i lyset af COVID-19. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udvikling i de enkelte sektorer

Fra december 2019 til januar 2020 steg antallet af lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer med 2.000 personer, svarende til 0,1 pct. I sektorgruppen offentlig forvaltning og service var der en stigning på 2.700 lønmodtagere i perioden, mens der måneden før var et fald på 1.900 personer.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret*

 

November
2019

December
2019

Januar 2020

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2797386

2798781

2803542

0,2

Offentlig forvaltning og service

835290

833398

836090

0,3

Virksomheder og organisationer1

1961721

1964981

1967015

0,1

Uoplyst sektor

375

402

437

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret*

 

November
2019

December
2019

Januar 2020

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2797386

2798781

2803542

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41820

41835

42424

1,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

337400

337275

338007

0,2

Bygge og anlæg

167195

167548

167886

0,2

Handel og transport mv.

701025

702501

700639

-0,3

Information og kommunikation mv.

112055

111998

112080

0,1

Finansiering og forsikring

83652

83928

84407

0,6

Ejendomshandel og udlejning

40996

41219

41307

0,2

Erhvervsservice

309275

309577

310666

0,4

Offentlig administration, undervisning og sundhed

883520

882279

884882

0,3

Kultur, fritid og anden service

120074

120219

120807

0,5

Uoplyst aktivitet

375

402

437

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. marts 2020 - Nr. 107

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation