Gå til sidens indhold

Uændret lønmodtagerbeskæftigelse i december

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) december 2019

Det samlede antal lønmodtagere i december var på 2.796.700 personer, hvilket stort set er uændret i forhold til november. I 2019 var den gennemsnitlige månedlige stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen på 2.400 personer. Det er en svagere udvikling sammenlignet med de tre foregående år. I årene 2016-2018 har den månedlige stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen ligget nogenlunde stabilt på 3.900 personer. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udvikling i de enkelte sektorer

Fra november til december steg antallet af lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer med 2.300 personer, mens antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service faldt med 2.400.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Oktober

November

December

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2795646

2796888

2796742

0,0

Offentlig forvaltning og service

835310

835125

832681

-0,3

Virksomheder og organisationer1

1959764

1961268

1963542

0,1

Uoplyst sektor

572

495

518

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Oktober

November

December

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2795646

2796888

2796742

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41978

41767

41764

0,0

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

336617

336250

335586

-0,2

Bygge og anlæg

166887

167296

167635

0,2

Handel og transport mv.

700973

701651

702918

0,2

Information og kommunikation mv.

111824

112082

112130

0,0

Finansiering og forsikring

83556

83634

83919

0,3

Ejendomshandel og udlejning

40909

41014

41237

0,5

Erhvervsservice

309506

309348

309565

0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

882937

883353

881414

-0,2

Kultur, fritid og anden service

119886

119999

120055

0,0

Uoplyst aktivitet

574

495

518

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2020 - Nr. 65

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation