Gå til sidens indhold

Uændret antal lønmodtagere i november

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) november 2019

Det samlede antal lønmodtagere i november var på 2.795.700 personer, hvilket stort set er uændret i forhold til oktober. Dermed har den gennemsnitlige månedlige stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i de første 11 måneder af 2019 været på 2.600 personer, hvilket er en svagere udvikling end i 2018, hvor den gennemsnitlige månedlige udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen i de første 11 måneder var på 4.100 personer. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udvikling i de enkelte sektorer

Fra oktober til november steg antallet af lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer med 800, mens antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service faldt med 1.000.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2019*

 

September

Oktober

November

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2792564

2795973

2795747

0,0

Offentlig forvaltning og service

834662

834957

833976

-0,1

Virksomheder og organisationer1

1957525

1960587

1961381

0,0

Uoplyst sektor

377

429

391

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2019*

 

September

Oktober

November

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2792564

2795973

2795747

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42021

42086

41893

-0,5

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

337382

337019

336696

-0,1

Bygge og anlæg

166939

167350

167815

0,3

Handel og transport mv.

699730

700744

700822

0,0

Information og kommunikation mv.

110461

110922

111255

0,3

Finansiering og forsikring

83447

83711

83882

0,2

Ejendomshandel og udlejning

40825

40948

41062

0,3

Erhvervsservice

310078

309950

309516

-0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

881765

882851

882347

-0,1

Kultur, fritid og anden service

119538

119961

120068

0,1

Uoplyst aktivitet

378

430

391

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. januar 2020 - Nr. 17

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation